Aktualności

środa, 6.06.2012

Informacje

Informacje o zajęciach sekcjach, spotkaniach czy imprezach Żywieckiego UTW można uzyskać przez telefon
661 749 405
lub za pośrednictwem tej strony internetowej Formularz kontaktowy na stronie kontakt.
Czekamy też na pytania i uwagi na adres mailowy: zywiecki3wiek@onet.pl

wtorek, 17.04.2018

Sprawozdania ZUTW

Informujemy, że wszystkie Sprawozdania
- z działalności Zarządu - od 01-01.2017r do 20-04.2018
- finansowe za okres od 01-01.2017 do 31-12.2017
- Komisji Rewizyjnej,
będą do wglądu przed odczytaniem ich na Walnym 
Zebraniu Członków ŻUTW w dniu 20.04.2018r.
sobota, 17.03.2018

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ŻUTW

Zapraszamy na coroczne WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, 
które odbędzie się w dniu 20.04.2018r o godz. 15:45 (I termin) lub 
16:00 (II termin) w Klubie "Śrubka". ZAPRASZAMY !
Porządek obrad:
1.Otwarcie zebrania i wybór prezydium Walnego Zebrania 
 (przewodniczącego i sekretarza).
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przedstawienie sprawozdań:
 a)Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 maj 2017
  do 20 kwietnia 2018r.+ uzupełnienie od 01.01.2017 + 30.04 2017
 b)Sprawozdania finansowego za ten okres, składającego się z:
  - rachunku wyników za rok 2017,
  - bilansu na dzień 31.12.2017 r.
  - informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego.
 c)Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeglądu i oceny sprawozdań 
  wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
 a)przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności;
 b)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
 c)udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
5.Sprawy organizacyjne, wolne wnioski i ewentualna dyskusja.
6.Zakończenie obrad.
sobota, 17.03.2018

Wykład dla sekcji Medycznej

Sekcja Medyczna zaprasza w dniu 23.04.2018r. (tj. poniedziałek); 
godz:17:00 na wykład pt. "Pielęgnacja skóry 60 +"
Prelegent: mgr kosmatologii Barbara Mrowiec
1 2 3 6