Zajęcia w sekcjach w II semestrze 2018

KULTURA -  organizowanie wyjazdów kulturalnych, integracyjnych,
              spotkań z przedszkolakami, wyjść na koncerty ..itp.
              Odp. M.Jurasz, C. Piątek, B. Dziergas, I. Wydra
PRZYRODNICZO-OGRODNICZA - w wybrane Środy o godz. 17:00 Odp.M.Schneider; I. Wydra 
HISTORYCZNA - w wybrane czwartki godz. 13.30 w Starym Zamku  Odp.W. Broda; A. Wójcik
MEDYCYNA I PROFILAKTYKA - w wybrane poniedziałki o godz. 17:00 Odp. Z. Szumańska
TEATRALNO-KABARETOWAw wybrane Piątki o godz.16:00; Odp. M.Nowak
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA organizowanie wycieczek pieszych I krajoznawczych  - info. na bieżąco     Odp. L.Ciszek; B.Dziergas
JĘZYK ANGIELSKI - terminy zajęć umawiane indywidualnie z lektorem Prow. Jolanta Frey; Tel. 504711868
SPORT I ZDROWIE: 

>> GIMNASTYKA DLA SENIORÓW - we Wtorki i Czwartki w godz.18.30 –19.30 Prow. Natalija Sołoviev 
>> GIMNASTYKA QI-GONG -   Piątek, godz. 8:45 - 9:45  Prow. lek.J.Wyrwalski
>> TANIEC INDYWIDUALNY -   Piątek, godz.18:00 -19:15;  Prow. Damian Biel
>> TENIS  STOŁOWYwe Wtorki i Czwartki w godz. 15.00 – 16.45; Odp. G.Drożdżowska
>> BRYDŻ - w Czwartki godz. 16.00 – 20.00  Odp. Z. Wydra
>> SZACHY - w Poniedziałki godz. 16:00- 18:00 ZAPISY w  SEKRETARIACIE !!!
 

 

Program zajęć ŻUTW na semestr II 2018

Wykłady ogólne - zawsze w piątek o godz. 17:00 w Klubie „Śrubka”

20 kwietnia, godz.15:45 - Zwyczajne Walne Zebranie Członków ŻUTW
20 kwietnia „Monitorowanie powietrza w Polsce”- insp.Paweł Ciećko
18 maja„Tradycja a współczesność” - mgr Barbara Rosiek    
08 czerwca - „Mniejszości narodowe w Polsce - red. Lena Kaletowa