Warning: Declaration of aec_contributor_list::form() should be compatible with WP_Widget::form($instance) in /home/defabroc/domains/zywiecki3wiek.org/public_html/wp-content/plugins/ajax-event-calendar/inc/widget-contributors.php on line 0
Marzec 2018 - Żywiecki Uniwersytet Trzeciego WiekuŻywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zapraszamy na coroczne WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, 
które odbędzie się w dniu 20.04.2018r o godz. 15:45 (I termin) lub 
16:00 (II termin) w Klubie "Śrubka". ZAPRASZAMY !
Porządek obrad:
1.Otwarcie zebrania i wybór prezydium Walnego Zebrania 
 (przewodniczącego i sekretarza).
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przedstawienie sprawozdań:
 a)Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 maj 2017
  do 20 kwietnia 2018r.+ uzupełnienie od 01.01.2017 + 30.04 2017
 b)Sprawozdania finansowego za ten okres, składającego się z:
  - rachunku wyników za rok 2017,
  - bilansu na dzień 31.12.2017 r.
  - informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego.
 c)Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeglądu i oceny sprawozdań 
  wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
 a)przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności;
 b)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
 c)udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
5.Sprawy organizacyjne, wolne wnioski i ewentualna dyskusja.
6.Zakończenie obrad.
Sekcja Medyczna zaprasza w dniu 23.04.2018r. (tj. poniedziałek); 
godz:17:00 na wykład pt. "Pielęgnacja skóry 60 +"
Prelegent: mgr kosmatologii Barbara Mrowiec
Jeśli czujesz, że możesz komuś w czymś pomóc lub chcesz pomagać 
innym to ZAPRASZAMY Cię do nowej sekcji "SAMOPOMOCY"
Szczegóły i zapisy w Sekretariacie!