Sekcja Kultura zaprasza na KONCERT z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniszki, który odbędzie się w Sali koncertowej w Żywcu w dniu 02.04.2019r. o godz.17:00. Cegiełki w kwocie 20zl do nabycia przed koncertem lub w sekretariacie Szkoły Muzycznej !

Zapraszamy wszystkich członków ŻUTW do aktywnego spędzania wolnego czasu!

W tym celu aktywujemy sekcję NORDIC WALKING, która wyrusza w swoją pierwszą trasę po przerwie zimowej juz 04.04.2019r o godz. 9:30

Prowadzący: Bogusława Dziergas

Zbiórka przy Starym Zamku!

Sekcja artystyczna zaprasza w dniu 08.04.2019r o godz:16:00 do Klubu „Śrubka” na warsztaty pt: „Przygotowanie palm i stroików wielkanocnych”. Prowadzący: Lidia Jaworska

Sekcja Kultura organizuje z uczniami kl.IV Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu spotkanie w dniu 09.04.2019r. nt. „Zwyczaje i obrzędy Wielkanocne”

Sekcja historyczna zaprasza do Starego Zamku w dniu 11.04.2019r. o godz.13:00 na wykład pt: „Historia sztuki po Żywiecku”. Prelegent: mgr Dorota Firlej.

Zapraszamy Wszystkich Członków ŻUTW na coroczne Walne Zebranie Zwyczajne ($14 ust.3b Statutu ŻUTW), które odbędzie się w dniu 12.04.2019r o godz. 15:45 (I termin) lub 16:00 (II termin).

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie zebrania i wybór prezydium Walnego Zebrania 

(przewodniczącego i sekretarza)

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przedstawienie sprawozdań:

      – Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 21 kwiecień 2018 do 12 kwietnia 2019r

      – Sprawozdanie finansowe, składającego się z:

            * rachunku wyników za rok 2018

            * bilansu na dzień 31.12.2018r

            * informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego. 

      –  Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeglądu i oceny sprawozdań wraz z

          wnioskiem w sprawie absolutorium.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

–  przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności,

–  przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

–  udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

5. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski i ewentualna dyskusja.

6. Zakończenie obrad.

Zapraszamy na kolejny wykład ogólny w tym semestrze Tym razem na temat: „Człowiek wobec starości – potrzeba kształtowania nowej świadomości”

Dzień: 12.04.2019r; godz:17:00. 

Prelegent: prof. Jerzy Semków