Kraków – Muzeum Farmacji – Kamienica Hipolitów – świąteczny jarmark – 5.12.1919r