Poznań – Gniezno – Kórnik – Rogalin – czerwiec 2019r

Początek wycieczki w Rogalinie – Pałac w Rogalinie.

 

Kórnik i Zamek w Kórniku 

 

Poznań – Ostrów Tumski

 

 

Poznań – Stary Rynek – Stare Miasto – Zamek Cesarski – Park Mickiewicza 

Gniezno 

 

Ostrów Lednicki