Spotkanie z dziećmi kl.II SZ.P.nr.3 nt.”DARY JESIENI” – 15.10.2019