Aktualności

sobota, 29.04.2017

Zasady rekrutacji i wsparcia w projekcie „AKTYWNI SENIORZY w UTW”

 I. ZASADY REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE dla Żywieckiego UTW.

Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną w pierwszej kolejności aktywni członkowie UTW w wieku 55+ wzwyż (do 40 osób) – o udziale w projekcie decydowała będzie kolejność zgłoszeń i podpisanie deklaracji. Tworzone będą także listy rezerwowe osób zainteresowanych korzystaniem z zajęć, a w przypadku rezygnacji z uczęszczania na zajęcia – miejsce to przypadnie osobom na liście oczekujących, wcześniej przyjętych do udziału w projekcie
Zasady te dotyczyć będą zarówno zajęć organizowanych regularnie, jak też tych jednorazowych (np. wycieczka czy spotkanie integracyjne), wiążących się z kosztami (transport, bilety wstępu itp.).
Każdy uczestnik podpisze deklarację udziału w projekcie i zobowiązanie do korzystania z zajęć oraz deklarację zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku.

Komunikacja z uczestnikami UTW będzie się odbywała poprzez stronę internetową projektu, założone też zostanie konto dla projektu, a przypomnienia będą przez SMSy. Wszystkie informacje SMS-owe będą pochodzić od nadawcy: WSPARCIEUTW. W ramach promocji projektu i w celu upowszechniania rezultatów zaplanowano uruchomienie konta na portalu społecznościowym fb.

piątek, 10.06.2016

Nagrody za bioróżnorodność

W dniach 7-8 czerwca 2016r. odbyła się konferencja podsumowująca program „Bioróżnorodność to także MY” w Nieborowie koło Łowicza. Organizatorem programu i konferencji była Fundacja „Ziemia i ludzie” pod przewodnictwem wiceprezesa p. Eweliny Skoczeń. Celem konferencji było podsumowanie projektu „Bioróżnorodność to także MY”, który był realizowany w latach 2014 -2016 w UTW na terenie całej Polski.

W końcowej fazie oceniono 50 uniwersytetów – wśród nich był nasz Żywiecki UTW, który cyklicznie przeprowadził wiele wykładów i zajęć z udziałem naszych słuchaczy oraz uczniów Szkoły podstawowej nr 3 i przedszkolaków. Liderkami konkursu były Bogusława Dziergas, Irena Wydra, Anna Gryga (nauczycielka w Szkole nr 3), bibliotekarka Maria Ponikwia i Kazimiera Gnylewicz.

Fundacja nagrodziła 3 najlepsze UTW :
1 miejsce – UTW w Lesznie (nagroda rzeczowa 2000 zł)
2 miejsce – UTW w Żywcu (nagroda rzeczowa 1500 zł)
3 miejsce – UTW w Puławach (nagroda rzeczowa 1000 zł)

czwartek, 28.04.2016

Żywiecki UTW na Kazimierzu

Jeden dzień na krakowskim Kazimierzu.

Pomysł naszej koleżanki Zosi Szumańskiej aby słuchaczom Żywieckiego UTW zaproponować całodniowy wyjazd na krakowski Kazimierz był znakomity i chętnych nie trzeba było szukać. Pogoda dopisała, po zimnym poranku (księżyc w nocy był w pełni) wszyscy chętnie ogrzewali się w wiosennym słońcu na placu Bohaterów Getta oczekując na przewodniczkę. Chcę tu opisać moje wrażenia z tej całodniowej wycieczki jako siedem przystanków na swoistej trasie pamięci.

1 2 3 4 5 6