Aktualności

środa, 6.06.2012

Informacje

Informacje o zajęciach sekcjach, spotkaniach czy imprezach Żywieckiego UTW można uzyskać przez telefon
661 749 405
lub za pośrednictwem tej strony internetowej Formularz kontaktowy na stronie kontakt.
Czekamy też na pytania i uwagi na adres mailowy: zywiecki3wiek@onet.pl

wtorek, 22.06.2021

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ŻUTW – 05.07.2021r. godz.16:00

Zapraszamy wszystkich  na Zwyczajne Walne Zebranie Członków ZUTW  w dniu 05.07.2021r godz. 16:00 I termin lub 16:15 II termin.
  1. Otwarcie zebrania i wybór prezydium Walnego Zebrania        (przewodniczącego, z-ce przewodniczącego i sekretarza)
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie sprawozdań:
            – Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2020
               do 31.12.2020r
           – Sprawozdanie finansowe za ten okres, składającego się z:
                 * rachunku wyników za rok 2020r
                 * bilansu na dzień 31.12.2020r
                * informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego. 
         –  Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeglądu i oceny
           sprawozdań wraz  z wnioskiem w sprawie absolutorium.
  1. Podjęcie uchwał w sprawach:
        a) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności,
         b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
        c) udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
        d) podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie ŻUTW
  1. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski i ewentualna dyskusja.
  2. Zakończenie obrad.
poniedziałek, 14.06.2021

Spotkanie sekcji Historycznej – 28.06.2021, godz.10:00

Sekcja Historyczna zaprasza na spotkanie w dniu 28.06.2021r. tj.poniedziałek o godz.10:00. Temat: „Historia rudzańskiego kościoła”. Prowadzący: mgr D.Firlej

Zbiórka: koło Starego Zamku

wtorek, 18.05.2021

TEATR

Organizujemy wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku Białej na spektakl pt.  „Pół żartem, pół sercem” w dniu 01.07.2021 na godz. 19:00 dla osób zapisanych w dniu 29.09.2020. Dojazd własny.

1 2