Aktualności

środa, 6.06.2012

Informacje

Informacje o zajęciach w sekcjach, spotkaniach czy imprezach Żywieckiego UTW można uzyskać przez telefon          723 625 869  lub 661 749 405
lub za pośrednictwem tej strony internetowej Formularz kontaktowy na stronie kontakt.
Czekamy też na pytania i uwagi na adres mailowy: zywiecki3wiek@onet.pl

poniedziałek, 11.03.2024

Zebranie Sprawozdawcze – 12.04.2024r godz. 14:45

Zarząd ZUTW zaprasza w dniu 12.04.2024r na godz: 14:45 (I termin) lub 15:00 (II termin) na coroczne zebranie sprawozdawcze z działalności ŻUTW. 

Porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania i wybór prezydium Walnego Zebrania (przewodniczącego, z-ce przewodniczącego i sekretarza)

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przedstawienie sprawozdań:

    – Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023r

    – Informacja o stanie finansów za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023r

    –  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeglądu i oceny sprawozdań wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności,

    b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

    c) udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

5. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski

6. Zakończenie obrad.

poniedziałek, 11.03.2024

Wykład ogólny – 12.04.2024r godz. 16:00

Zapraszamy wszystkich „studentów” w dniu 12.04.2024r na godz. 16:00 na następny wykład ogólny pt.” Na drodze do sanktuarium Świętego Menesa. Filoksemite nad jeziorem Mareotis„. Prelegent prof. dr hab. Tomasz Derda

wtorek, 9.01.2024

WYCIECZKA (3-dniowa) =>> 7-9 MAJ 2024r

Organizujemy wycieczkę ZAMOŚĆ- RZESZÓW (3 dni) w terminie 7-9.05.2024r. Więcej informacji i zapisy w Sekretariacie. ZAPRASZAMY !

1 2