Sekcja medyczna zaprasza w dniu 24.02.2023r. na godz. 16:00 do Klubu „Śrubka” na wykład pt. „Dlaczego w każdym wieku warto i należy się miłować”. Wykład wygłosi dr n med. Marek Janicki

MEDYCYNA I PROFILAKTYKA

24.02.2023wykład

HISTORYCZNA

13.03.2023wykład

PRZYRODNICZO – OGRODNICZA

17.04.2023wykład

? .05.2023wycieczka edukacyjna

KULTURA

02.03.2023spotkanie międzypokoleniowe z udziałem uczniów Sz.P.nr. 3 kl 8, SANEPIDU oraz POLICJI

30.03.2023 – spotkanie międzypokoleniowe z udziałem uczniów Sz.P.nr. 3 kl 2, Pani Z. Oziębło oraz

                      członków sekcji Przyrodniczo-Ogrodniczej

19.05.2023wycieczka edukacyjno-krajoznawcza z udziałem uczniów Sz.P.nr. 3 kl 2 oraz sekcji Turystyki

                    Pieszej

Zawsze w Piątki o godz.16:00

24.02.2023 – wykład ogólny

17.03.2023 – wykład ogólny 

21.04.2023 ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE + wykład ogólny

19.05.2023wykład ogólny 

16.06.2023 – wykład ogólny 

 

W piątek 17.02.2023 po krótkim omówieniu planów działania uniwersytetu w drugim semestrze, wystąpił Pan aspirant dr Dariusz Szydłowski z wykładem „Współczesne zagrożenia i rola kryminalistyki w ich zwalczaniu”.

Wykład wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy. Po części czysto teoretycznej prelegent zainscenizował działanie specjalistów kryminalistyki w miejscu zdarzenia typu zbrodnia.
Po wykładzie było tak wiele pytań ze strony słuchaczy, że wykład przeciągnął się.

Sekcja turystyki pieszej pod wodzą przewodniczki Bogusi Dziergas wyprawiła się w zimowych warunkach na Szyndzielnię i Klimczok.

Turystycznie ale też walentynkowo

Przed schroniskiem na Szyndzielni.

Zapraszamy w dniu 17.02.2023 na godz.16:00 do Klubu „Śrubka” na wykład nt. „WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I ROLA KRYMINALISTYKI W ICH ZWALCZANIU”. Wykład poprowadzi  aspirant dr Dariusz Szydłowski.

Filmik z zabawy ostatkowej członków ŻUTW w klubie Śrubka.

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.