JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ i ŻYJE !

Niech ta radosna wieść dotrze do każdego z Nas, a prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela przeniknie całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości  i miłości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika całe nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne.

                                                                        Radosnych Świąt życzy

                                                                               Zarząd ZUTW


W ramach współpracy międzypokoleniowej sekcja kultury zorganizowała spotkanie uczniów klas siódmych SP nr 3 z przedstawicielkami policji i Sanepidu nt. zagrożeń w sieci Internetowej.

W pierwszej kolejności pani aspirant omówiła aspekty odpowiedzialności prawnej dotyczące młodzieży z naciskiem na skutki prawne prowadzenia mobingu i rozprowadzania fałszywych informacji za pomocą Internetu.

Następnie pani z Sanepidu przedstawiła za pomocą serii slajdów negatywne skutki nadmiernego korzystania z Internetu, uzależnień i sposoby przeciwdziałania.

Na zakończenie panie prowadzące otrzymały od nas pamiątkowe kubki z emblematem naszego ŻUTW.
Warsztaty Wielkanocne zorganizowane zostały w Schronisku Młodzieżowym w Zarzeczu przez p. Mirosława Dziergasa i wspomagające twórczynie ludowe.

W ramach spotkań międzypokoleniowych odbyło się w klubie Śrubka szkolenie dzieci klas V i III SP nr 3 nt. „Czytanie etykiet i napoje energetyzujące” z udziałem Sanepidu i biblioteki klubu Śrubka.

W pierwszej części szkolenia przedstawicielka Sanepidu rozdała dzieciom materiały i omówiła informacje o substancjach występujących w artykułach spożywczych oznaczonych literą E i jak je znaleźć na etykietach towarów.


Druga część poświęcona była objaśnieniu niebezpieczeństw związanych z używaniem napojów energetyzujących.
Na zakończenie szkolenia dzieci dostały kubki z logo naszego Uniwersytetu 3-go Wieku.

Sekcja Historyczna zaprasza w dniu 11.03.2024r na godz.10:00 do Starego Zamku (dział etnografii) na wykład pt. „Zdobnictwo bibułkowe” . Prelegent: mgr Barbara Rosiek

Sekcja Kultura oraz Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna organizuje w dniach 14.03.2024r o godz,10:00 oraz 18.03.2024r o godz. 9:00 spotkania z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr.3 kl. III b i V a nt. „Napoje energetyzujące – czytanie etykiet”

Sekcje Artystyczna i Kultura zapraszają na WARSZTATY WIELKANOCNE w dniu 19.03.2024r na godz.10:00-12:00. Prowadzący: Mirosław Dziergas.

Miejsce: Schronisko Młodzieżowe z Zarzeczu (dojazd własny)

Sekcja Kultura organizuje w dniu 21.03.2024r o godz. 10:00 następne spotkanie międzypokoleniowe, tym razem z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr.3 (klasy VII) nt. „Nie daj się złapać w sieć”. Prowadzący: asp. Barbara Kotlarska (Policja) oraz Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Sekcja medyczna zaprasza w dniu 22.03.2024r na godz. 17:00 na wykład p. „Ból dolnego odcinak kręgosłupa – przyczyny, objawy i leczenie”. Wykład wygłosi dr Tomasz  Fiałkowski

Zarząd ZUTW zaprasza w dniu 12.04.2024r na godz: 14:45 (I termin) lub 15:00 (II termin) na coroczne zebranie sprawozdawcze z działalności ŻUTW. 

Porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania i wybór prezydium Walnego Zebrania (przewodniczącego, z-ce przewodniczącego i sekretarza)

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przedstawienie sprawozdań:

    – Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023r

    – Informacja o stanie finansów za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023r

    –  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeglądu i oceny sprawozdań wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności,

    b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

    c) udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

5. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski

6. Zakończenie obrad.

Zapraszamy wszystkich „studentów” w dniu 12.04.2024r na godz. 16:00 na następny wykład ogólny pt.” Na drodze do sanktuarium Świętego Menesa. Filoksemite nad jeziorem Mareotis„. Prelegent prof. dr hab. Tomasz Derda

Pierwszym etapem naszej wycieczki była gliwicka palmiarnia. Zostaliśmy podzieleni na 2 grupy. Każda otrzymała przewodnika.

W oczekiwaniu na wejście korzystaliśmy z palmiarnianej kawiarenki.
To dzięki przewodnikowi mogliśmy dowiedzieć się bardzo dużo na temat roślinności w palmiarni.
Zainteresowanie było wielkie. Każdy chwytał co miał żeby fotografować.
Szczególne zainteresowanie wzbudził sektor palmiarni z tropikalnymi roślinami użytkowymi.
Kraina pieprzu i wanilii.
Pięknie wyglądające storczyki.
Sciana kaktusów
Wrażenie robiły akwaria, szczególnie to z rybami z Amazonii.
Jak w dżungli.
Dość sędziwy przewodnik poza wiedzą imponował nam wigorem i humorem.
Pobyt w palmiarni zajął nam bite 3 godziny, ale i tak było mało.
Idziemy do autokaru i jazda do Chorzowa.
Seans w planetarium mieliśmy zarezerwowany na godzinę 14-tą.
Z autokaru musieliśmy podejść spory kawałek przez park.
Po wejściu okazało się, że na seans czeka już mnóstwo ludzi. Dobrze że mieliśmy czas
na coś do zjedzenia i na obejrzenie obiektu z zewnątrz.
W środku sali pod wielką kopułą znajdowała się w postaci kolumny z kulą aparatura do projekcji.
Co prawda leżakowate fotele do oglądania nieboskłonu sprzyjały dżemce, ale seans był bardzo ciekawy.

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.