Archiwum

110 lat kina „Janosik”

środa, 17.11.2021
Zapraszamy na 110 lat kina „Janosik” w dniu 19.11.2021r o godz. 18:00.
W programie:
 – prelekcja o historii kina mgr Doroty Firlej,
– projekcja filmu niemego „Janosik” z 1921r. z muzyką na żywo Waldemara Rychly Trio
Wstęp – bilet płatny na miejscu

TRUDNE wyjście s.Turystyki Pieszej

poniedziałek, 8.11.2021

Sekcja Turystyki Pieszej zaprasza na sprawdzenie Nowego CZARNEGO szlaku OCZKÓW – KOŚCIELISKO – OCZKÓW. (12km =>> TRASA TRUDNA!!!) Wyjście uzależnione od pogody. Termin zostanie przesłany SMS„-ęm

 

Spotkanie s.Historycznej – 22.11.2021r godz. 10:00

poniedziałek, 8.11.2021

Sekcja Historyczna zaprasza w dniu 22.11.2021; godz.10:00 do Starego Zamku na wykład pt. „Dzieje rodu Jegomościów Komorowskich herbu Korczak z Żywca”. Prelegent: mgr. Dorota Firlej

KONCERT – 24.11.2021r.18:00

poniedziałek, 8.11.2021

Sekcja Kultura zaprasza w dniu 24.11.2021r. na godz. 18:00  do sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Żywcu na VI Ogólnopolskie spotkanie zespołów kameralnych – „KONCERT PROFESORÓW”. Wstęp Wolny!

KRAKÓW-BALICE -wycieczka – 24.11.2021r

poniedziałek, 8.11.2021

ŻUTW organizuje wycieczkę (1 dzień) KRAKÓW – BALICE w dniu 24.11.2021r.

Odjazd autokaru:

 7:00 – parking w Sporyszu k. Kościoła 

7:05 – przystanek MZK naprzeciw Policji

7:10 – przystanek koło TESCO

Wykład ogólny – 05.11.2021r.godz.17:00

poniedziałek, 1.11.2021

Zapraszamy wszystkich członków ŻUTW w dniu 05.11.2021r o godz.17:00 na wykład ogólny pt. „Jak zadbać o formę umysłu – neurobik, pamięć i kreatywność”. Wykład wygłosi dr Jacek Łapiński

1 Listopada – Dzień Wszystkich Świętych

niedziela, 31.10.2021

Śpieszmy się

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza.

Ks. Jan Twardowski

Żródło: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/7093-ksiadz-jan-twardowski-spieszmy-sie.html

Turystyka piesza – 07.10.2021

czwartek, 7.10.2021

Sekcja Turystyki Pieszej zaprasza w dniu 07.10.2021r na spacer trasą:
Klub „Śrubka” – Łyska – Rychwałdek – Rychwałd – Kocurów
Zbiórka przed Klubem „Śrubka” o godz. 9:00

Wycieczka – 13.10.2021r

czwartek, 7.10.2021

ŻUTW organizuje wycieczkę jednodniową do Starego i Nowego Sącza w dniu 13.10.2021r.

W programie:

 • zwiedzanie Muzeum Regionalnego,
 • klasztor sióstr Klarysek,
 • muzeum pamiątek po Janie Pawle II
 • Enklawa Przyrodniacza Borowisko,
 • Miasteczko Galicyjskie

Wyjazd : 6:45 –  ul. Żwirowa (koło Kościoła w Sporyszu)

                 6:50 – Koło Policji

                 6:55 – koło Tesco

 Pozostały jeszcze 2 wolne miejsca ZAPRASZAMY !

ZAPISY w  SEKRETARIACIE !

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ŻUTW – 01.10.2021r. godz.15:45

poniedziałek, 13.09.2021

Zapraszamy wszystkich na Nadzwyczajne Zebranie Członków ŻUTW w dniu 01.10.2021r na godz. 15:45 (I termin) lub 16:00 (II termin) do Klubu „Śrubka”. Temat zebrania: Wybór nowych władz Uniwersytetu

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór prezydium Walnego Zebrania (przewodniczącego, z-ce przewodniczącego i sekretarza)
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpoczęcie wyborów;
   a) zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu
   b) zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej,
   c) wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej,
4. Głosowanie,
5. Sporządzenie i odczytanie protokołu przez Komisję Skrutacyjną
6. Ukonstytuowanie się Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
7. Przemówienie nowo Wybranego Prezesa
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiana składki członkowskiej,
9. Zakończenie obrad.

WYKŁAD INAUGURACYJNY 2021/22

poniedziałek, 13.09.2021

Zapraszamy na wykład inauguracyjny pt. „POWIAT ŻYWIECKI W ŚWIETLE STATYSTYK AUSTRIACKICH” w dniu 01.10.2021r. o godz. 17:00 w Klubie „Śrubka”. Wykład wygłosi dr Katarzyna Śleziak

By dobrze rozpocząć ten rok akademicki zapraszamy również do uczestnictwa we Mszach Świętych w tym dniu o godz 6:30 lub 18:00  

Spotkanie z dziećmi – 19.10.2021r

poniedziałek, 13.09.2021
Sekcja Kultura orgnizuje spotkanie w dniu 19.10.2021r o godz.10:00 z dziećmi Sz.P. nr.3 (kl I) nt. „Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”. Miejsce: Biblioteka Klubu „Śrubka”

Opera „CARMEN”- 23.10.2021r; godz.18:00

poniedziałek, 13.09.2021

Wyjazd do Opery Śląskiej na operę „CARMEN” w dniu 23.10.2021r. godz. 18:00

Odjazd Autokaru:

                 15:00 –  parking koło Kościoła w Sporyszu (ul. Żwirowa)

                 15:05 – przystanek MZK naprzeciw Policji

                 15:10 – przystanek koło Tesco

 ZAPRASZAMY !

 

Sekcja historyczna – wykład 25.10.2021r

środa, 8.09.2021

Sekcja historyczna zaprasza w dniu 25.10.2021r o godz. 10:00 na wykład pt; „Historia budynków z początków XX-lecia, dzis po rewitalizacji – STAROSTWO, EKONOM, KOPERNIK”. Prelegent: mgr. Dorota Firlej. Zbiórka koło Starego Zamku.

Warsztaty dla Seniorów – 28.09.2021r. godz.10:00

środa, 8.09.2021

W dniu 28.09.2021r. w Starym Zamku o godz.10:00 odbędą się Warsztaty dla Seniorów nt. Dobre praktyki z zakresu prewencyjnych zachowań w kontekście zagrożeń dla osób powyżej 65 roku”. 

Plan warsztatów

9:45 – wpis na listę obecności

10:00 – 10:15  Powitanie uczestników

10:15 – 11:00  Bezpieczeństwo Seniorów w świetle badań. Teoria i praktyka

11:00 – 11:15  Przerwa kawowa

11:15 – 12:00  Senior wobec zagrożeń lokalnych: praktyczne aspekty

                          zabezpieczeń (Arkadiusz Jędrysik)

12:00 – 12:15  Przerwa kawowa

12:15 – 13:00 Gaz i prąd jako źródło zagrożeń w miejscu zamieszkania:

                        warsztat przeciwdziałania (dr Bogusław Kogut)

13:00 – 13:30 Przerwa kawowa

13:30 – 14:00 Podsumowanie oraz zebranie wyników konsultacji

Organizatorzy: Akademia WSB oraz Miasto Żywiec

 

SOBLÓWKA – 04.09.2021r

środa, 7.07.2021

Sekcja przyrodniczo-ogrodnicza organizuje wyjazd w dniu 04.09.2021r do SOBLÓWKI. Zbiórka koło Schroniska Młodzieżowego w Soblówce o godz. 10:00 (za Kościołem)

W programie:  – wycieczka do lasu – edukacja przyrodnicza (2,5 h)

                           – ognisko integracyjne 

Dojazd własny!

Zapisy w Sekretariacie

Koncert – 26.06.2021

czwartek, 1.07.2021

Zapraszamy na koncert „ENSEMBLE BIZARRE  – od Chopina do Borsuka” w dniu 26.06.2021 na godz. 17:00 do Starego Zamku

STATUT ŻUTW – proponowana zmiana

środa, 23.06.2021

Do zaproponowanych i zaakceptowanych na ostatnim Walnym Zebraniu Członków ŻUTW (29.09.2020r.) zmian w Statucie ŻUTW Zarząd proponuje nanieść jeszcze jedną poprawkę dotyczącą paragrafu § 20 :

Dotychczasowa treść ustępu 1 punkt b w § 20 Statutu

1.Uchwalenie lub zmiana statutu:

b) wymagają bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Uniwersytetu.

  Otrzymuje brzmienie:

1.Uchwalenie lub zmiana statutu:

b) wymagają bezwzględnej większości głosów Członków Zwyczajnych Uniwersytetu.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ŻUTW – 06.07.2021r. godz.16:00

wtorek, 22.06.2021
Zapraszamy wszystkich  na Zwyczajne Walne Zebranie Członków ZUTW  w dniu 06.07.2021r  tj. wtorek o godz. 16:00 I termin lub 16:15 II termin.
1. Otwarcie zebrania i wybór prezydium Walnego Zebrania        (przewodniczącego, z-ce przewodniczącego i sekretarza)
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie sprawozdań:
            – Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r
           – Informacja o stanie finansów za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r
         –  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeglądu i oceny sprawozdań wraz  z wnioskiem w sprawie absolutorium.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
        a) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności,
         b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
        c) udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
        d) podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie ŻUTW
5. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski i ewentualna dyskusja.
6. Zakończenie obrad.

Wyjście na GRONICZEK -11.06.2021r

wtorek, 8.06.2021

Sekcja TURYSTYKI PIESZEJ zaprasza na wyjście na GRONICZEK w dniu 11.06.2021r 

Dojazd Autobusem nr.9 . Wsiadamy przy Konkatedrze ok godz. 8:25 lub pod Elektrownią 8:33 (Bogusia wsiądzie pod Elektrownią)

Trasa łatwa   –  ok 3godz.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w powyższych wędrówkach pod nr. tel.723625869

Spotkanie edukacyjne-11.06.2021

wtorek, 25.05.2021

Sekcja Kultura organizuje spotkanie edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr.3 z udziałem STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ w dniu 11.06.2021 tj. piątek o godz.10:00. Temat spotkania: „BEZPIECZNE WAKACJE”

TEATR

wtorek, 18.05.2021

Organizujemy wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku Białej na spektakl pt.  „Pół żartem, pół sercem” w dniu 01.07.2021 na godz. 19:00 dla osób zapisanych w dniu 29.09.2020. Dojazd własny.

RUSZAMY – zajęcia w sekcjach!!!

wtorek, 18.05.2021

Zapraszamy na zajęcia w sekcjach:

 – Tenis stołowy – w Poniedziałki  10:00  – 12:00  (klub „Śrubka” prow. J.Ciapała

 – Rowerowa – we wtorki 10:00 – 13:00 ; odp. M.Piątkowski

 – Nordic Walking – w środy od 10:00; prow. B. Dziergas. Spotykamy sie koło Starego Zamku. =>> ODWOŁANY DO KOŃCA CZERWCA !  

 – Brydż w czwartki od 10:00-13:00  (klub „Śrubka”)  odp. Z. Wydra

Turystyka piesza (uzależniona od pogody) –  prow. B. Dziergas

 

Życzenia

sobota, 3.04.2021

Najobfitszych łask i błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego  oraz pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych

                                                                          życzy       

                                                                    Zarząd ŻUTW

ŻYCZENIA

piątek, 25.12.2020

Aby ŚWIĘTA  BOŻEGO NARODZENIA były piękne, uroczyste, pełne miłości i radości w otoczeniu Rodziny, a Nowy Rok przyniósł zdrowie i nadzieję na spotkania w naszym Żywieckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

                                                                Tego życzy

                                                             Zarząd ŻUTW

KONKURS FOTOGRAFICZNY

niedziela, 20.12.2020

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Akademię WSB. Poniżej dołączamy link do Regulaminu konkursu i plakat

IV Konkurs FotoUTW2021

 

Komunikat

piątek, 16.10.2020

Informujemy, że decyzją Burmistrza Miasta Żywiec od poniedziałku 19.10.2020r. zajecia w KLUBIE „ŚRUBKA”  zostają ODWOŁANE !

Komunikat

piątek, 16.10.2020

Dalsze zajęcia w ŻUTW są uzależnione od decyzji Rządu RP w związku z rozprzestrzeniającą się epidemia koronowirusa (COVID-19)

Wyjazd do Teatru – ODWOŁANY!!!

piątek, 16.10.2020

Odwołujemy wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku Białej w dniu 23.10.2020r na sztukę „CYRANO de BERGERAC”. Powodem jest rozprzestrzenianie się koronowirusa oraz wprowadzane ograniczenia Rządu RP

Wyjazd sekcji Przyrodniczo-ogrodniczej – 03.10.2020r

piątek, 2.10.2020

Sekcja Przyrodniczo- ogrodnicza zaprasza w dniu 03.10.2020r na wyjazd integracyjny do RAJCZY-NICKULINY. Dojazd własny na godz. 10:00 do schroniska w Nickulinie (tel. do schroniska – 33 864 33 55).

Wyjście sekcji Turystyki pieszej – 07.10.2020r

piątek, 2.10.2020

Sekcja Turystyki pieszej zaprasza  w dniu 07.10.2020r (tj. środa) na spacer trasą Cięcina Górna z zejściem do Bystrej Górnej. Zbiórka na dworcu PKS o godz. 7:30. Powrót autobusem miejskim nr.10 o godz. 12:40 lub 15:00

Spotkanie sekcji Historycznej

piątek, 2.10.2020

Sekcja Historyczna zaprasza w dniu 08.10.2020r na „Historię sztuki po Żywiecku – spacerkiem po żywieckim parku i rezydencjach. Prelegent: mgr Dorota Firlej. Zbiórka k/ Starego Zamku o godz. 13:00

Wykład sekcji Przyrodniczo-ogrodniczej – 09.10.2020r

piątek, 2.10.2020

Sekcja Przyrodniczo-ogrodniczo zaprasza  w dniu 09.10.2020r. o godz. 16:30  na wykład pt. „Metody zmniejszania smogu i niskiej emisji”. Wykład wygłosi Pani mgr Agnieszka Kurcius. Miejsce: Klub „Śrubka”

Wykład inauguracyjny

wtorek, 29.09.2020

Zapraszamy na wykład inauguracyjny, który odbędzie się 29.09.2020 o godz.16:00 w sali MCK (Al. Wolności 4)

Temat:Być „putoszem” – kultura i tradycja żywieckich mieszczan”

Prelegent: mgr Dorota Firlej

Zebranie Sprawozdawcze – 29.09.2020r, godz.15:00

poniedziałek, 7.09.2020
PORZADEK OBRAD:
1.Otwarcie zebrania i wybór prezydium Walnego Zebrania
  (przewodniczącego, z-cy przewodniczącego i sekretarza)
2.Przyjęcie porządku obrad
3. Przedstawienie sprawozdań:
 – Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r
 Sprawozdanie finansowe za ten okres, składającego się z:
           * rachunku wyników za rok 2019r
           * bilansu na dzień 31.12.2019r
           * informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego. 
– Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeglądu i oceny   sprawozdań wraz  z wnioskiem w sprawie absolutorium.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności,
    b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
    c) udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
    d) podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie ŻUTW
5. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski i ewentualna dyskusja.
6. Zakończenie obrad

Wykłady i zajęcia w sekcjach w I sem. 2020/2021

wtorek, 2.06.2020

WYKŁADY OGÓLNE  – ZAWIESZONE ! (ograniczenie miejsc w sali wykładowej Klubu „Śrubka” – 40-50 osób)

PROPONOWANE ZAJĘCIA w SEKCJACH:

* PRZYRODNICZO-OGRODNICZA w wybrane piątki  o 17:00 w Klubie „Śrubka”. Tematyka i terminy spotkań są podawane na bieżąco. Odp: Małgorzata Schneider/ Irena Wydra 

* HISTORYCZNA w wybrane czwartki o 13:00 w Starym Zamku. Prowadzący: mgr Dorota Firlej /Odp: T.Moliński

* MEDYCYNA I PROFILAKTYKA – w wybrane piątki o godz. 17:00  w Klubie „Śrubka”. Tematyka i terminy spotkań są podawane na bieżąco.   Odpowiedzialna: Zofia  Szumańska 

* ARTYSTYCZNA w wybrane piątki o godz.16:00-19:00 w Klubie „Śrubka”. Odp. L.Jaworska/E.Knapek

* PLASTYCZNA  spotkania we wtorki o godz.16:30-18:30; w Klubie „Śrubka”. Prowadzący: mgr Małgorzata Wojdyło /Odp. Z.Szewczyk – zaczynamy 03.11.20r !

* SAMOPOMOCY odpowiedzialne: Zdzisława Helbin/Lidia Gradek

* TURYSTYKA PIESZA organizowanie wycieczek pieszych wg harmonogramu – informacje na bieżąco. Odp: Bogusława Dziergas  (uzależnione od pogody)

SPORT I ZDROWIE:

>> GIMNASTYKA OGÓLNO-ROZWOJOWA we czwartek w godz.10.00 10.45;  Prowadzący: Bogusława Dziergas 

>> NORDIC WALKINGwe wtorki o godz.10:00 – zbiórka pod Zamkiem         Prowadzący: Bogusława Dziergas  (uzależnione od pogody)

>> ROWEROWA wg harmonogramu – AKTYWNA Odp. M.Piątkowski/H.Bąk

>> TENIS  STOŁOWY we środy w godz. 14:30 – 16:30;  Odp: J. Ciapała

 >> BRYDŻ we czwartki godz. 10:00 – 14:00  – AKTYWNA Odp: Z. Wydra

>> JOGA w środy o godz. 09:00 –10:30 Prowadzący: Piotr Sokołowski

                   (1x w tygodniu (1,5h) – odpłatnie)

>> TANIEC INDYWIDUALNY ZAPISY (MAX. 11 osób)

Informacje o zbliżających się wyjazdach

środa, 22.04.2020
DRODZY CZŁONKOWIE ŻUTW !!! Ze względu na ogłoszony stan epidemii koronowirusa  ,dbając o bezpieczeństwo i zdrowie członków NIE MOŻEMY KONTYNUOWAĆ ZAJĘĆ W  UNIWERSYTECIE.
Wszelkie wyjazdy zawieszone :
 • do OPERY Śląskiej w Bytomiu /opera wznawia działalność po wakacjach/, 
 • wycieczka „Wizyta na Roztoczu ” w dniach 5-7.06.2020,
 • wycieczka do NICKULINY,
Jeśli będzie zgoda na spotkania grupowe powiadomimy WAS SMS.
DUŻO ZDROWIA i POZYTYWNYCH MYŚLI.
Do zobaczenia.
Zarząd ZUTW

Życzenia

poniedziałek, 13.04.2020
Z okazji Świąt Wielkanocnych jakże innych niż te poprzednie… pragniemy życzyć wszystkim ZDROWIA, NADZIEI i SIŁY na każdy dzień.
Niech światło Chrystusa Zmartwychwstałego rozproszy mroki życia, obdarza radością, miłością i pokojem, a ciepło płynące z ludzkiej serdeczności zagości w Waszych sercach.
Życzymy by ten trudny dla nas wszystkich czas był wypełniony Pokojem i Ufnością w to co nieprzewidywalne i Wiarą na lepsze jutro…
  Zarząd ŻUTW

PILNE !!!

środa, 11.03.2020

W trosce o zdrowie i wspólne bezpieczeństwo oraz zgodnie z zaleceniami Rządu RP wszystkie zajęcia w sekcjach, wykłady oraz wyjazdy ŻUTW z dniem dzisiejszym tj.11.03.2020r zostaja zawieszone do odwołania!

Koronawirus

poniedziałek, 2.03.2020

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami nt. podstawowych środków ochrony przeciwko nowemu wirusowi =>> zakładka Artykuły

Artykuły

Sekcja Historyczna – 22.02.2020r godz.10:00

poniedziałek, 10.02.2020

Sekcja Historyczna organizuje wsparcie dla Stowarzyszenia Asysta Żywiecka =>> Wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Spotykamy się dniu 22.02.2020r o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Żywcu – sala sesyjna

Program na II semestr 2020

poniedziałek, 10.02.2020
>> 07 luty – dr Katarzyna Jarkiewicz – „Bitwa warszawska 1920 i jej kult. O obchodach rocznicy „CUDU NAD WISŁĄ” i kulcie pamięci”.
>>6 marzec – Pani Dorota Wiewióra – „Święta żydowskie”

>>24 kwiecień; godz.15:30 I termin (15:45 II termin)ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

>> 24 kwiecieńmgr Piotr Płonka/przedstawiciel Policji„BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW W ŚWIECIE INTERNETU”.                 
>> 8 maj dr n.med. Dorota Klima „Ból da się leczyć, jak skutecznie nad nim zapanować”

>>19 czerwiec dr Jacek Łapiński„Z uśmiechem Ci do twarzy! Dobry humor-lepsze życie”

 

Konkurs foto 2020

poniedziałek, 20.01.2020

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym dla słuchaczy UTW z woj.śląskiego pt. „Międzypokoleniowy zawrót głowy … ” organizowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Konkurs rozegrany zostanie w trzech kategoriach: 1. architektura polska, 2. przyroda/natura, 3 człowiek.  Termin nadsyłania prac  – do 29.02.2020r! Finał konkursu, wernisaż nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się 20 kwietnia 2020 r. w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul.Cieplaka 1 C.  Poniżej krótka informacja i regulamin konkursu.

Regulamin konkursu Foto 2020

K O N K U R S FOTO 2020. INFO

Wykład sekcji Historycznej – 30.01.2020r.godz.13:00

czwartek, 16.01.2020
Sekcja Historyczna zaprasza w dniu 30.01.2020r. godz. 13:00 na FINAŁ REWITALIZACJI OBRAZU „ŚWIĘTE ROZMOWY” z ŁĘKAWICY.
Prelegent: mgr Dorota Firlej
Miejsce: Stary Zamek – sala z Kossakami

Spotkanie z uczniami SZ.P.nr 3 – 04.02.2020r.godz.10:00

czwartek, 16.01.2020

Sekcja Kultura wraz z Powiatową Stacją Sanepidu w Żywcu organizuje spotkanie w dniu 04.02.2020r. o godz.10:00 z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 nt. „Prozdrowotna gra edukacyjna – ścieżka zdrowia”.

WYKŁAD OGÓLNY – 07.02.2020r; godz.17:00

czwartek, 16.01.2020
Zapraszamy na I wykład ogólny w nowym semestrze w dniu 07.02.2020r. o godz.17:00 pt. „Bitwa Warszawska1920 i jej kult. O obchodach rocznicy „cudu nad Wisłą” i kulturze pamięci”.
Wykład wygłosi Pani dr Katarzyna Jarkiewicz

„ZIOŁA ….” – wykład dla wszystkich członków ZUTW – 08.01.2020; godz.17:00

poniedziałek, 6.01.2020

Sekcja Przyrodniczo-Ogrodnicza oraz Medyczna zaprasza wszystkich członków ZUTW w dniu 08.01.2020r na godz.17:00 do Klubu „Srubka” na wykład pt. „ZIOŁA – rodzaje ziół oraz ich zastosowanie z metodą produkcji tych roślin„. Wykład wygłosi Pani mgr. Agnieszka Kurciuś. Po wykładzie zapraszamy na prezentacje i degustację zdrowych produktów przygotowaną przez Aptekę „Dbam o Zdrowie”

KOLĘDOWANIE z zespołem LIPOWIANIE – 10.01.2020r.

poniedziałek, 6.01.2020

Zapraszamy wszystkich naszych członków na WSPÓLNE KOLĘDOWANIE, które odbedzie się  w dniu 10.01.2019r o godz.17:00 w Klubie „Śrubka”.

W tym roku bedziemy kolędować z zespołem LIPOWIANIE.

NORDIC WALKING – wznowienie

wtorek, 10.12.2019

Zajęcia z Nordic Walking odbywaja się w Poniedziałki i Środy o godz. 10:00 – 11:00

Zbiórka na boisku w Parku Miejskim (koło Sądu)

ZAPRASZAMY!

Koncert Środowiskowy – 11.12.2019r. godz.17:00

poniedziałek, 9.12.2019

Sekcja Kultura zaprasza do Szkoły Muzycznej w Żywcu, gdzie w dniu 11.12.2019r o godz.17:00 odbędzie się KONCERT ŚRODOWISKOWY w wykonaniu uczniów i Pedagogów tejże Szkoły.

Bilety do kupienia przed Koncertem

WARSZTATY sekcji Artystycznej – 13.12.2019r. godz. 16:00

poniedziałek, 9.12.2019

Sekcja Artystyczna organizuje w dniu 13.12.2019r o godz.16:00  warsztaty nt.

„Święta Bożego Narodzenia – wykonanie stroików, ozdób oraz Gwiazdy Kolędowej”.

Gościem specjalnym będzie Pan Mirosław Dziergas

Uwaga: Elementy zdobnicze do zakupu na miejscu

ZAPRASZAMY!!!

Wyjazd do Teatru w Bielsku-Białej – 03.01.2020r; godz.16:45

poniedziałek, 9.12.2019

Przypominamy o wyjeździe do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na komedię „Pensjonat pana Bielańskiego” + KONCERT w dniu 03.01.2020r.

Odjazd Autokaru:

16:45 – Parking przy Kościele w Sporyszu

16:50 – przystanek MZK koło Policji

16:55  -przystanek koło Tesco

HISTORIA SZTUKI PO ŻYWIECKU – styczeń 2020

poniedziałek, 9.12.2019

W styczniu 2020r. rusza kontynuacja  „HISTORII SZTUKI PO ŻYWIECKU”.

Wykłady będą się odbywać w Starym Zamku w Poniedziałki o godz.11:00 a wygłaszać je będzie mgr Dorota Firlej

Zapraszamy wszystkich członków sekcji historycznej (i nie tylko) na dodatkowe zajęcia !

Wyjazd na JARMARK BOŻONARODZENIOWY do KRAKOWA – 05.12.2019r.

wtorek, 12.11.2019

Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Krakowa na JARMARK BOŻONARODZENIOWY  w dniu 05.12.2019r. Zapisy będą jeszcz na zbliżającym sie spotkaniu sekcji Historycznej w dniu 14.11.2019r oraz cały czas pod numerami telefonów :  662604256 / 661749405

ZAPRASZAMY !!!

Jarmark Świąteczny w Krakowie

„…Jak co roku w Krakowie znajdziemy całe mnóstwo atrakcji przy okazji Bożonarodzeniowych Targów. Wszechobecne dźwięki kolęd, zapach choinki i całe mnóstwo kolorowych światełek , dzięki którym poczujemy świąteczny klimat – właśnie tego oczekujemy od Świątecznego Jarmarku.

Również w tym roku na Rynku Głównym znajdziemy około osiemdziesięciu kramów, a wśród nich wielu wystawców z Polski i zagranicy. Będziemy mieli okazję skosztować kuchni niemieckiej, litewskiej, holenderskiej, ukraińskiej czy słowackiej. Wśród specjałów znajdziemy pieczone kasztany, staropolskie pierogi i oscypki. Również miłośnicy słodkości znajdą coś dla siebie – prażone orzeszki w karmelu, gofry, pierniki i domowe ciasta. Wśród wystawców nie zabraknie także rzemieślników i twórców szeroko pojętego „DIY”. Drewniane szopki, malowane bombki, ozdoby i stroiki świąteczne, wyroby ceramiczne czy drewniane zabawki – to tylko niektóre z produktów, jakie znajdziemy na krakowskim rynku.”

Źródło:https://www.dzieckowpodrozy.pl/jarmark-bozonarodzeniowy-krakow/

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego

niedziela, 10.11.2019

Wyniki Konkursu Fotograficznego „Wakacje 2019 – Fotka wywołująca uśmiech”.

Szczególne wyróżnienie dla Pani Celiny Piątek za zdjęcie pt „Grunt to znależć dobre schronienie” oraz wyróżnienia dla Pani Bogusławy Dziergas oraz Pani Małgorzaty Wojdyło . Wyróżnione zdjęcia do obejrzenia na powyższym slajdzie.

 

KRAKÓW – JARMARK BOŻONARODZENIOWY – 05.12.2019

niedziela, 10.11.2019

Zapraszamy wszystkich chętnych na wspólny wyjazd do KRAKOWA  w dniu 05.12.2019r. na JARMARK BOŻONARODZENIOWY. W Programie również :

zwiedzanie Kamienicy Hipolitów oraz muzeum Farmacji.

Zapisy w Sekretariacie!

WYCIECZKA – 5-7.06.2020r

niedziela, 10.11.2019

Zachęcamy do zapoznania się z programem i wpisywaniem się na wycieczkę – „WIZYTA NA ROZTOCZU”, która odbędzie się w dniach – 05-07.06.2020r

Szczegóły i zapisy w Sekretariacie :)

WYKŁAD OGÓŁNY – 06.12.2019r godz.17:00

niedziela, 10.11.2019

Zapraszamy na następny wykład ogólny, który odbędzie się w dniu 06.12.2019r. o godz. 17:00. Wykład na temat ” WSPÓŁCZESNY MARKETING – jakie chwyty stosują sprzedawcy „ wygłosi dr hab.Łukasz Burkiewicz

1 – 2 LISTOPADA

czwartek, 31.10.2019

„Śpieszmy się Kochać ludzi…

Tak szybko odchodzą ….”

Ks Jan Twarowski

W TYCH DNIACH PAMIĘTAJMY O WSZYSTKICH TYCH CO ODESZLI JUŻ Z NASZEGO GRONA…

Wykład sekcji Medycznej – 04.11.2019

czwartek, 31.10.2019

Sekcja Medyczna zaprasza wszystkich członków ŻUTW w dniu 04.11.2019r. na godz.17:00 na wykład pt. „UDAR MÓZGU NIEDOKRWIENNY I KRWOTOCZNY – epidemiologia, leczenie i profilaktyka”. Wykład wygłosi lek.neurolog Monika Pieniądz-Wolna. Miejsce: Klub  „Śrubka” 

WYKŁAD OGÓLNY- 08.11.2019, godz.17:00

poniedziałek, 28.10.2019

Zapraszamy na następny wykład ogólny, który odbędzie się w dniu 08.11.2019r. o godz. 17:00. Wykład na temat ” FABRYKA ZWANA ORGANIZMEM” wygłosi

dr hab. Armand Cholewka

Wyjście sekcji Turystycznej – 28.10.2019 godz.8:30

niedziela, 27.10.2019

Sekcja Turystyki Pieszej zaprasza w dniu 28.10.2019r  tj.poniedziałek na wycieczkę KAMESZNICA – WĘGIERSKA GÓRKA

Czas przejścia ok.6 godzin

Zbiórka na dworcu PKS w Żywcu o godz 8:30

Planowany powrót o godz. 14:00

Prowadzący: Bogusława Dziergas

Warsztaty sekcji Artystycznej – 25.10.2019r. godz.16:00

wtorek, 22.10.2019

Sekcja Artystyczna organizuje warsztaty nt. „BARWY JESIENI – bukiety i kompozycje” w dniu 25.10.2019r, w godz. 16:00 – 19:00 w Klubie „Śrubka”. (Uwaga: Możliwość zakupu elementów do kompozycji na miejscu)

WĘGIERSA GÓRKA – KAMESZNICA – 22.10.2019; godz.9:00

poniedziałek, 21.10.2019

Sekcja Turystyki Pieszej zaprasza na wycieczkę w dniu 22.10.2019r tj. wtorek.

WĘGIERSKA GÓRKA – KAMESZNICA

Zbiórka na dworcu PKS w Żywcu o godz 9:00

Planowany powrót o godz. 13:00

Prowadzący: Bogusława Dziergas

SPOTKANIE INTEGRACYJNE – 12.10.2019; godz;13:30

poniedziałek, 7.10.2019

Zostało już tylko kilka godzin do naszej imprezy…

Dla przypomnienia:

Dokąd jedziemy -> SZKOLNE SCHRONISKO W ZARZECZU

UWAGA: Dojazd własny (ul. Beskidzka 80 k/Fregaty –  można dojechać autobusem nr 9 lub 6)

ROZPOCZĘCIE IMPREZY –  12.10.2019r. godz.13:30

Prognoza pogody: -> SŁONECZNIE

Co zabrać:

– waszą muzykę na stałych nośnikach pamięci (tą, którą chcecie słuchać w czasie imprezy)

– dobry humor

– ubranie na cebulkę, cieplejszy sweter/polar

– ewentualnie inne przedmioty, pożywienie i napoje, które uznacie za niezbędne

Menu na czas imprezy

– kiełbaski

– kaszanka z kapustą

– smalec swojski

– ciasto

– kawa, herbata

W oczekiwaniu na wspólnie spędzony czas i  świetną zabawę !

ORGANIZATORZY

RECITAL – 25.10.2019r, godz:18:00

poniedziałek, 7.10.2019

Sekcja Kultura zaprasza  w dniu 25.10.2019r; godz 18:00  na RECITAL

Prof. Konstantego Andrzeja Kulki – skrzypce

Prof. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz – fortepian

Miejsce:Sala koncertowa Szkoły Muzycznej w Żywcu

WSTĘP WOLNY !

Wyjazd na „Wesele” – 09.11.2019r, godz18:00

poniedziałek, 7.10.2019

Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na  „Wesele” Wyspiańskiego w dniu 09.11.2019r, godz 18:00

Odjazd Autokaru  – 16:45 – parking koło Kościoła w Sporyszu

                                   16:50 – przystanek na przeciwko Policji 

                                   16:55 – przystanek koło Tesco

 

 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

niedziela, 22.09.2019

Zarząd ŻUTW zaprasza wszystkich członków oraz „nowych” studentów na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 w dniu 04.10.2019r

15:30 – Msza Św. w Kościele pw. Chrystusa Króla w Żywcu-Sporyszu

17:00 – Wykład inauguracyjny „Historia Żywieckiej Fary” – mgr.Dorota Firlej

 

Pierwsze wykłady w sekcjach

niedziela, 22.09.2019

* 15.10.2019; godz.10:00 =>> KULTURA

                     Wykład i warsztaty „Dary Jesieni”  I spotkanie z dziećmi Sz.P. nr.3, Kl. II

* 23.10.2019; godz.17:00 =>> PRZYRODNICZO – OGRODNICZA

                      Wykład: „Susze i powodzie – czyli o tym jak gospodarujemy

                                   wodą w naszym kraju”   

                      Prelegent: mgr Wojciech Mrowiec

 * 04.11.2019; godz.17:00 =>> MEDYCZNA

                         Wykład: „Wylewy”

                         Prelegent: lek. med. Monika Pieniądz – Wolna

* 14.11.2019; godz.13:00 =>> HISTORYCZNA

                        Wykład: „Historia Żywieckiej Lalki ze zbiorów Państwa

                                       Molińskich”   

                        Prelegent: mgr Dorota Firlej

PROGRAM na I semestr 2019/2020

poniedziałek, 15.07.2019

* 04.10.2019 –  INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

                      15:30Msza Św. w Kościele Chrystusa Króla w Sporyszu  V

                      17:00  – Wykład inauguracyjny: „Historia Żywieckiej Fary” V

                                    Prelegent : mgr Dorota Firlej

* 08.11.2019; godz.17:00

                        Wykład: „Fabryka zwana organizmem”   V

                        Prelegent: prof. nadz.. Armand Cholewka

 * 06.12.2019; godz.17:00

                         Wykład: „Współczesny marketing – jakie chwyty 

                                       stosują  sprzedawcy”  V

                         Prelegent: dr hab. Łukasz Burkiewicz

* 10.01.2020; godz.17:00

                        KOLĘDOWANIE z zespołem Lipowianie

ZAJĘCIA w SEKCJACH

poniedziałek, 1.07.2019

* KULTURA –  organizuje wyjazdy kulturalne, spotkania z uczniami i przedszkolakami, wyjścia na koncerty spotkania integracyjne.

Odpowiedzialne: Maria Jurasz/Irena Wydra

* PRZYRODNICZO-OGRODNICZA w wybrane Środy o 17:00 w klubie „Śrubka”.  Tematyka i terminy spotkań są podawane na bieżąco.  

  Odpowiedzialne: Małgorzata Schneider/ Irena Wydra 

* HISTORYCZNA w wybrane czwartki o 13:00 w Starym Zamku

  Prowadzący: mgr Dorota Firlej /Odpowiedzielny: Tadeusz Moliński

* MEDYCYNA I PROFILAKTYKA – w wybrane poniedziałki o godz. 17:00

                                                                  Odpowiedzialna: Zofia  Szumańska 

* ARTYSTYCZNA w wybrane piątki o godz.16:00-18:00;

                               Odpowiedzialne: Lidia Jaworska/Ewa Knapek

* PLASTYCZNA  spotkania we wtorki o godz.17:00-20:00;

  Prowadzący: dr Mirosław Cieślak/Odpowiedzialny: Zygmunt Szewczyk

* SAMOPOMOCY Odpowiedzialne: Zdzisława Helbin/Lidia Gradek

* TURYSTYKA PIESZA wycieczki piesze wg harmonogramu – informacje na bieżąco – ZAWIESZONE !

                                          Odpowiedzialna: Bogusława Dziergas 

SPORT I ZDROWIE:

* GIMNASTYKA OGÓLNO-ROZWOJOWA we wtorek i piatki w godz. 9.00 – 9.45 w Auli Katolickiej w Żywcu (bezpłatnie)

 –  we wtorki i piatki o godz. 10:15-11:15 w Klubie „Śrubka” (odpłatnie) 

                                                                        Prowadzący: Janina Ciapała

NORDIC WALKING – w Poniedziałki i Środy o godz.10:00 – 11:00 

                                      zbiórka na boisku w Parku Miejskim (koło Sądu)

ROWEROWA – we Wtorki o godz. 10:00 i Piatki o godz. 16:00

                                          Odpowiedzialni: H.Bak/M. Piatkowski

TENIS  STOŁOWY – we środy w godz. 15:00 – 17:00;

                                  Odpowiedzialna: Janina Ciapała

 * BRYDŻ – we czwartki godz. 15:30 – 20:00   

                     Odpowiedzialny: Zbigniew Wydra

JOGA w środy o godz. 09:00 –10:30 Prowadzący: Piotr Sokołowski

                     (1x w tygodniu (1,5h) – odpłatnie)

Zajęcia w sekcjach

poniedziałek, 17.06.2019

Zajęcia we wszystkich sekcjach kończymy z dniem 30.06.2019.

Planowanie zajęć w czasie przerwy wakacyjnej tylko we własnym zakresie!

Wpis do ZŁOTEJ KSIĘGI MIASTA ŻYWCA

środa, 12.06.2019

Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor informuje, że za szczególną działalność na rzecz rozwoju i promocji naszego miasta, Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zostanie wpisany do

ZŁOTEJ KSIĘGI MIASTA ŻYWCA.

Powyższy wpis zostanie dokonany w dniu 14.06.2019r.

o godz. 12:00 na Uroczystej Sesji Rady Miejskiej organizowanej w ramach Dni Żywca, w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu

Spotkanie sekcji Przyrodniczo-ogrodniczej – 17.06.2019r; godz. 9:00

środa, 12.06.2019

Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu oraz Sekcja Przyrodniczo-Ogrodnicza zaprasza członków sekcji i nie tylko na spotkanie nt .„Przyroda budzi sie wiosną”  w dniu 17.06.2019r o godz.9:00 w Urzędzie Miejskim w Żywcu (pok.201)

Wykład wygłosi przyrodnik: Dawid Błoński

Prosimy o zgłaszanie swojej obecności pod numerem tel 33 4754280

Spacer Ornitologiczny – 05.06.2019r godz:10:15

poniedziałek, 3.06.2019

Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu zaprasza wraz z sekcją przyrodniczo-ogrodniczą w dniu 05.06.2019r w godz. 10:15 – 11:15 na Spacer Ornitologiczny.

Przewodnik: Pan Dawid Błoński.

Zbiórka przy kładce koło Amfiteatru.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do 03.06.2019r godz.13:00 na tel: 33 4754280

Wykład sekcji historycznej – 06.06.2019r; godz:13:00

poniedziałek, 27.05.2019

Sekcja Historyczna zaprasza w dniu 06.06.2019r, godz:13:00 na wykład pt. ” Historia sztuki po Żywiecku – sztuka sakralna Katedry”

Prelegent :mgr Dorota Firlej

Miejsce: Zbiórka przed Starym Zamkiem

Sztuka na ekranie – 09.06.2019r, godz:17:15

poniedziałek, 27.05.2019

Sekcja Histarczyna zaprasza członków i nie tylko …..w dniu 09.06.2019r o godz.

17:30 na film pt „Sztuka na ekranie – VAN GOGH & Japonia”

Zbiórka pod kinem JANOSIK o godz 17:15

(bilety w cenie specjalnej dla członków ŻUTW do nabycia przed seansem filmowym)

 

WYKŁAD OGÓLNY + WERNISAŻ – 14.06.2019r godz.16:00

poniedziałek, 27.05.2019

Zapraszamy na już ostatni w tym semestrze wykład ogólny pt: „Początki Państwa Polskiego-nowe ustalenia”, który odbędzie się w dniu 14.06.2019r godz.17:00 w Klubie „Śrubka”. Wykład wygłosi dr Katarzyna Jarkiewicz 

Przed wykładem o godz. 16:00 zapraszamy Państwa na Wernisaż prac uczestników warsztatów plastycznych :-) 

Wycieczka do Złatnej – 25.05.2019r; godz.8:30

środa, 15.05.2019

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe (przewidywane opady deszczu w dniu 23.05.2019r) wyjazd Sekcji Przyrodniczo-ogrodniczej do ZŁATNEJ został przełożony na dzień 25.05.2019r!

W programie:

 – spacer edukacyjny do lasu daglezjowego – 2 godz.

 – ognisko z udziałem Nadleśnictwa

Przewodnik: mgr Wojciech Mrowiec

Odjazd autokaru:

8:30 – z parkingu przy Kościele w Sporyszu

8:35 – przystanek MZK naprzeciwko Policji

8:40 – przystanek koło Tesco

ZAPRASZAMY !!!

WYCIECZKA – 21-23.06.2019r

wtorek, 30.04.2019

                    WYCIECZKA

„POZNAŃ-GNIEZNO-KÓRNIK-ROGALIN”

DZIEŃ: 21.06.2019r

Odjazd Autokaru:

4:30ZBIÓRKA – Parking przy Kościele w Sporyszu

5:00  – ODJAZD  – Parking przy Kościele w Sporyszu

5:10  – Parking koło Tesco

Zabieramy ze sobą

– DOWÓD OSOBISTY

– LEGITYMACJĘ EMERYTA/RENCISTY

– PROWIANT NA DROGĘ (do obiadokolacji)

 

OPERAAMORE – 30.04.2019r; godz.18:00

wtorek, 30.04.2019

Sekcja Kultura zaprasza do Klubu „Śrubka” w dniu 30.04.2019r; godz 18:00 na Koncert muzyki „OPERAAMORE – arie operowe i operetkowe”.

ZAPROSZENIE NA PROMOCJĘ WYDAWNICTWA

piątek, 26.04.2019

Sekcja historyczna zaprasza w dniu 27.04.2019r o godz. 12:00 na promocję wydawnictwa  – KSIĘGA ŻYWIECKIEGO CECHU TKACKIEGO Z LAT 1738-1784. Miejsce: Stary Zamek (II piętro, sala audiowizualna)

 

Wykład sekcji medycznej – 06.05.2019r; godz:17:00

wtorek, 23.04.2019

Sekcja medyczna zaprasza na wykład pt. „Wiosenne kuracje odmładzające” w dniu 06.05.2019r. o godz.17:00

Zostaną  poruszone następujące zagadnienia:

 • jak zachowac młodość na dłużej,

 • poprawa pielęgnacji skóry – podstawy i tajniki urody

 • sekrety odmładzających podkładów i inne,

Wykład wygłosi Pani Halina Barcik – Dyr Centrum Zdrowia i Urody Oriflame w Żywcu

Spotkanie dla dzieci – 10.05.2019r; godz:10:00

wtorek, 23.04.2019

Sekcja Kultura organizuje spotkanie edukacyjne dla dzieci Szkoły Podstawowej z udziałem Powiatowego Inspektora Sanitarnego nt.„Witaminy – wiem co jem” (film + warsztaty) w dniu 10.05.2019r o godz.10:00

Wyjaz do „FAŁATÓWKI” – 11.05.2019r; godz. 8:00

wtorek, 23.04.2019

Sekcja historyczna organizuje wyjazd do „FAŁATÓWKI” w Bielsku Białej w dniu 11.05.2019r. Odjazd autokaru:

8:00 – parking przy Kościele w Sporyszu

8:05 – przystanek MZK koło Policji

8:10 – koło Tesco

ZAPRASZAMY !!!

WYKŁAD OGÓLNY – 17.05.2019r; 17:00

wtorek, 23.04.2019

Zapraszamy na wykład ogólny pt.” PRAWO DLA SENIORA – aspekty umów konsumenckich i prawa spadkowego”. który odbedzie sie w dniu 17.05.2019r o godz.17:00 w Klubie „Śrubka”. Wykład wygłosi Pan Wojciech Gołuch (adwokat)

Życzenia

poniedziałek, 15.04.2019
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy pragniemy życzyć wszystkim spokojnych
i radosnych chwil w gronie najbliższych…
Niech światło Chrystusa Zmartwychwstałego rozproszy mroki życia, obdarza radością,
miłością i pokojem, a ciepło płynące z ludzkiej serdeczności zagości w Waszych sercach.
Życzymy by nadzieja i wiara towarzyszyła Wam każdego dnia i pozwalała realizować
osobiste i zawodowe zamierzenia 
 
Zarząd ŻUTW

KONCERT z okazji 200 rocznicy urodzin S.Moniuszki

poniedziałek, 1.04.2019

Sekcja Kultura zaprasza na KONCERT z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniszki, który odbędzie się w Sali koncertowej w Żywcu w dniu 02.04.2019r. o godz.17:00. Cegiełki w kwocie 20zl do nabycia przed koncertem lub w sekretariacie Szkoły Muzycznej !

NORDIC WALKING – 04.04.2019r. godz: 9:30

poniedziałek, 1.04.2019

Zapraszamy wszystkich członków ŻUTW do aktywnego spędzania wolnego czasu!

W tym celu aktywujemy sekcję NORDIC WALKING, która wyrusza w swoją pierwszą trasę po przerwie zimowej juz 04.04.2019r o godz. 9:30

Prowadzący: Bogusława Dziergas

Zbiórka przy Starym Zamku!

Spotkanie z uczniami

poniedziałek, 1.04.2019

Sekcja Kultura organizuje z uczniami kl.IV Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu spotkanie w dniu 09.04.2019r. nt. „Zwyczaje i obrzędy Wielkanocne”

WALNE ZEBRANIE ZWYCZAJNE CZŁONKÓW ŻUTW – 12.04.2019r; godz15:45

poniedziałek, 1.04.2019

Zapraszamy Wszystkich Członków ŻUTW na coroczne Walne Zebranie Zwyczajne ($14 ust.3b Statutu ŻUTW), które odbędzie się w dniu 12.04.2019r o godz. 15:45 (I termin) lub 16:00 (II termin).

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie zebrania i wybór prezydium Walnego Zebrania 

(przewodniczącego i sekretarza)

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przedstawienie sprawozdań:

      – Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 21 kwiecień 2018 do 12 kwietnia 2019r

      – Sprawozdanie finansowe, składającego się z:

            * rachunku wyników za rok 2018

            * bilansu na dzień 31.12.2018r

            * informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego. 

      –  Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeglądu i oceny sprawozdań wraz z

          wnioskiem w sprawie absolutorium.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

–  przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności,

–  przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

–  udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

5. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski i ewentualna dyskusja.

6. Zakończenie obrad.

WYKŁAD OGÓLNY – 12.04.2019R; GODZ: 17:00

poniedziałek, 1.04.2019

Zapraszamy na kolejny wykład ogólny w tym semestrze Tym razem na temat: „Człowiek wobec starości – potrzeba kształtowania nowej świadomości”

Dzień: 12.04.2019r; godz:17:00. 

Prelegent: prof. Jerzy Semków

WYKŁAD OGÓLNY – 29.03.2019; godz: 17:00

piątek, 22.03.2019

Zapraszamy wszystkich członków ŻUTW w dniu 29.03.2019r, godz.17:00 na wykład ogólny pt. „Nowe wiadomości z czasów utraty niepodległości”

Prelegent : red. Leszek Mazan

Miejsce: Klub „Śrubka”

Uwaga: Po wykładzie możliwość zakupienia książek

Wykład sekcji medycznej – 11.03.2019r; godz.17:00

wtorek, 5.03.2019

Sekcja medyczna zaprasza w dniu 11.03.2019r o godz. 17:00 na wykład pt. „Kompleksowa profilaktyka zdrowotna – odkwaszanie, oczyszczanie i odżywianie organizmu”. Prelegent: Pani Anna Tekielak

Uwaga: W trakcje bezpłatne pomiary parametrów tkanki tłuszczowej, mięsni oraz  wyliczenie dobowego  zapotrzebowania energetycznego.  

Wykład sekcji historycznej – 22.02.2019; godz.15:00

poniedziałek, 18.02.2019

Sekcja historyczna zaprasza w dniu 22.02.2019r o godz 15:00 (piątek!) do Starego Zamku na  „Promocję filmu I wydawnictwa z okazji 750-lecia Miasta Żywiec”

Prelegent :mgr. Dorota Firlej

 

 

Program zajęć ŻUTW na semestr II 2019

poniedziałek, 18.02.2019

Wykłady ogólne – zawsze w Piątek o godz. 17:00  w Klubie „Śrubka”

15 lutySerce masz tylko jedno„- Grzegorz Łoza    V

29 marca –  „Nowe wiadomości z czasów utraty niepodległości” 

                      red. Leszek Mazan   V

12 kwietnia, godz 15:45 –WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE V

12 kwietnia „Człowiek wobec starości – potrzeba kształtowania  nowej

                      świadomości”  prof,. Jerzy Semków  V

17 maja –  „Prawo dla seniora – aspekty umów konsumenckich i prawa

                    spadkowego”  – Wojciech Gołuch   V

14 czerwca„Początek Państwa Polskiego – nowe ustalenia  V

                     – dr Katarzyna Jarkiewicz

Numer telefonu 661749405 – NIEDOSTĘPNY!

poniedziałek, 28.01.2019

Informujemy, że numer telefonu 661749405 będzie niedostępny przez najbliższe

2 tygodnie. W sprawie zapisów do ŻUTW lub innych pilnych spraw prosimy o kontakt pod numerem 723625869

Za zaistniałe utrudnienia PRZEPRASZAMY!

Wyjazd do Teatru STU – 13.02.2019r ; godz:16:00

poniedziałek, 28.01.2019

Sekcja kultura przypomina o wyjeździe w dniu 13.02.2019r do Teatru STU w Krakowie na spektakl “Inne Rozkosze”

Odjazd autokaru:

16:00 – parking przy kościele w Sporyszu

16:05 – przystanek MZK koło Policji

16:10 – przystanek koło Tesco

NORDIC WALKING i TANIEC INDYWIDUALNY

czwartek, 10.01.2019

Informujemy, że poniższe zajęcia zostały zawieszone:

Taniec indywidualny – odwołany!

Nordic Walking – odwołany ze względu na zła pogodę !

Wyjazd na „SYLWESTER BIS” – 27.01.2019r. godz.14:00

niedziela, 30.12.2018

Wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie w dniu 27.01.2019r (tj.niedziela) na „SYLWESTER BIS”

Odjazd autokaru: 11:30 – parking koło kościoła w Sporyszu

                               11:35 – przystanek MZK naprzeciwko Policji

                               11:40 – przystanek koło Tesco

Wesołych Świąt

wtorek, 25.12.2018

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

Pośród zapachu świerku, maku, goździku I cynamonu,

Gdy biel opłatka I śniegu zestraja się z zielanią choinki

Życzymy Wam refleksji nad CUDEM,

Jaki wydarzył się w grudniową noc w Betlejem

I osobistego doświadczenia JEGO MOCY w codziennym życiu

                                                                 Zarząd

WYCIECZKA – 21-23.06.2019r

środa, 12.12.2018

Informujemy, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc na wycieczkę

„POZNAŃ-GNIEZNO-KÓRNIK-ROGALIN” ,

która odbędzie się w dniach 21-23.06.2019r

Więcej informacji do uzyskania w Sekretariacie

ZAPRASZAMY!

 

Wyjazd do Opery Bytomskiej – 28.12.2018 godz.15:00

wtorek, 11.12.2018

Wyjazd do Opery Bytomskiej na operę „TRAVIATA” w dniu 28.12.2018r (tj.piątek)

Odjazd autokaru: 15:00 – parking koło kościoła w Sporyszu

                               15:05 – przystanek MZK naprzeciwko Policji

                               15:10 – przystanek koło Tesco

 

 

Wyjście turystyczne – 26.11.2018r godz.10:30

piątek, 23.11.2018

Sekcja Turystyki pieszej zaprasza w dniu 26.11.2018r (tj.poniedziałek)  na wyjście turystyczne. 

Przejście w stronę stadniny koni „Hałabuda” a następnie w kierunku Trzebini. Długośc trasy ok 7km.

Zbiórka przy moście Sporyskim o godz 10:30

Powrót autobusem MZK do Żywca ok. godz.13:30

UWAGA: Wyjście może byc odwłane  w przypadku złej pogody!

Tel kontaktowy: +785 191 058

 

JUBILEUSZ 10-LECIA ZUTW – 07.12.2018r; godz:14:00

czwartek, 22.11.2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków na uroczyste obchody JUBILEUSZU 10-LECIA naszego Uniwersytety w dniu 07.12.2018r o godz:14:00

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

– POWITANIE GOŚCI,

– PREZENTACJA 10-LETNIEGO DOROBKU ŻUTW

– UHONOROWANIE OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA ŻUTW

– PRZERWA KAWOWA

– WYKŁAD PT „HUMOR I ŚMIECH W ŻYCIU SENIORA” 

                       PRELEGENT: DR HENRYKA RADZIEJOWSKA

– ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI

 

 

Koncert

niedziela, 18.11.2018

Sekcja Kultura zaprasza do sali koncertowej w Żywcu na IV Jesienne Spotkanie Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia w dniu 19.11.2018r godz.18:00. Wstęp Wolny!

Spotkanie sekcji Kultury z uczniami klasy I

niedziela, 18.11.2018

Sekcja Kultura organizuje spotkanie w dniu 21.11.2018r. z uczniami klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu na temat: „Przygotowanie zwierząt do snu zimowego”

Spotkanie sekcji historycznej

niedziela, 18.11.2018

Sekcja Historyczna zaprasza na spotkanie w dniu 22.11.2018 o godz.13:00 na temat: „Podsumowanie obchodów 750-lecia Miasta Żywca”.

Wykład wygłosi mgr Dorota Firlej

100 lat niepodległości

niedziela, 11.11.2018

„Ojczyzna moja tam, gdzie zboża niosą wiatr
i gdzie zielony krąg zamyka pierścień Tatr,
i gdzie jak posąg złoty morze wygina łuk,
i człowiek, gdy z człowieka przemawia żywy Bóg”

K.K. Baczyński „Ojczyzna” 5 IV 42 r

SPACER sekcji TURYSTYCZNEJ – 12.11.2018r godz.10:00

piątek, 9.11.2018

Sekcja Turystyki pieszej zaprasza wszystkich chętnych członków ŻUTW na spacer malowniczą trasą: KOLEBY-RYCHWAŁD-KOCURÓW-ŻYWIEC

w dniu 12.11.2018r. o godz. 10:00. Zbiórka pod Klubem „Śrubka” 

WYKŁAD OGÓLNY – 09.11.2018

sobota, 3.11.2018

Zapraszamy na następny wykład ogólny pt.: „O wojnę powszechną za wolność ludów. Pielgrzymki do Ziemi Świętej I modlitwy za Polskę u progu niepodległości” w dniu 09.11.2019r. o godz.17:00. Wykład wygłosi dr Katarzyna Jarkiewicz.

Wszystkich Świętych

środa, 31.10.2018

„A choć ich życia płomień zgasł, To myśli o nich są przecież w nas”

Maria Czerkawska

W tym dniu pamiętajmy o wszystkich tych, którzy odeszli juz z naszego grona

Wykład sekcji medycznej-22.10.2018r, godz.17:00

środa, 17.10.2018

Sekcja medyczna zaprasza w dniu 22.10.2018r o godz.17:00 wszystkich członków ZUTW i osoby zainteresowane tematem na spotkanie z przedstawicielami Sanepidu i Policji z Żywca. W ramach akcji „Zdrowy i bezpieczny Senior” będą poruszane następujące tematy:

– Grypa nie wybiera,

– wiem, co jem,

– bezpieczny Senior,

Wyjazdy kulturalne

środa, 17.10.2018

Organizujemy bilety na następujące wyjazdy kulturalne:

POMOC DOMOWA 28.02.2019r. godz 19:00Teatr Polski w B-B

Szczegóły i zapisy w Sekretariacie !

Boska! – informacje o wyjeździe

środa, 17.10.2018

Poniżej informacja o godzinie wyjazdu do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

na komedię ” Boska” w dniu 20.10.2018r

Odjazd autokaru:

18:00  – parking  k/ Kościoła w Sporyszu

18:05przystanek MZK koło Policji

18:10parking k/TESCO

ANDRZEJKI – 24.11.2018r godz. 17:00

niedziela, 14.10.2018

Zapraszamy wszystkich członków ŻUTW na ANDRZEJKI, które odbędą się w dniu 24.11.2018r, godz.17:00 w Klubie „Śrubka”.  Zapisy i szczegóły w Sekretariacie !

Wykład ogólny – 19.10.2018; godz.17:00

czwartek, 11.10.2018
Zapraszamy wszystkich członków ŻUTW na następny wykład ogólny,
który odbędzie się w dniu 19.10.2018r. o godz.17:00.
Temat: "Rozpoznawanie grzybów dziko rosnących i profilaktyka zatruć
grzybami" wygłosi znany z radia Katowice grzyboznawca Pan Justyn
Kołek

Pierwsze spotkanie sekcji Artystycznej

wtorek, 9.10.2018
Sekcja Artystyczna zaprasza na warsztaty w dniu 12.10.2018r. godz.17:00. 
Temat: Stroiki na groby. Materiały dekoracyjne do nabycia u 
prowadzącego zajęcia
Miejsce: Klub "Śrubka"

SPOTKANIE INTEGRACYJNE – 04.10.2018R; GODZ.15:00

poniedziałek, 1.10.2018
W czwartek tj. 04.10.2018r. o godz. 15:00 Zarząd ŻUTW serdecznie zaprasza 
na SPOTKANIE INTEGRACYJNE w Zarzeczu. Spotykamy się w ośrodku 
nad Jeziorem Żywieckim należacym do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
(http://www.ssmzarzecze.pl) - ul. Beskidzka 80 (przed ośrodkiem Fregata) 
UWAGA: DOJAZD WŁASNY! (można dojechać autobusem MZK 6 lub 9) 
W programie m.in:
"Edukacyjny recital muzyki góralskiej na instrumentach ludowych i gawędy"
 - Spotkanie z Panem Jacentym Ignatowiczem (muzyk, folklorysta)

PROPONOWANE ZAJĘCIA W SEKCJACH

poniedziałek, 1.10.2018
Kultura - odp: M. Jurasz/C. Piątek/I.Wydra
Medycyna i profilaktyka- Poniedziałek, godz.17:00 - Z.Szumańska/L.Ciszek
Historyczna - Czwartek godz 13:00 – prow. mgr D.Firlej/odp. T. Moliński
Przyrodniczo ogrodnicza - Środa;  godz:17:00 - odp:I.Wydra/M.Schnaider
Turystyczno-Krajoznawcza - odp.: B.Dziergas/L.Ciszek
Plastyczna - Wtorek; godz.17:00 - odp.: Zygmunt Szewczyk
Teatralna - Poniedziałek;  godz 15:00 -17:00 - odp.: Jolanta Ostrowska
Artystyczna - Piątek; godz. 16:00odp.: Lidia Jaworska
Samopomocy szczegóły tel. - odp.: Zdzisława Helbin
Gimnastyka dla seniora - wtorek, godz.17:00 - 18:00 -prow.B.Dziergas
Gimnastyka Qi-Gong piątek 8:45 - 9:45-prow.lek dr Wyrwalski-ZAWIESZONE!
Nordic Walking - czwartek, godz. 9:30 - ZAWIESZONE!
Tenis stołowy - we wtorki i czwartki; godz. 15:00 – 17:00-odp.J.Ciapała
Brydż - czwartek; godz. 15:30 - 19:30 - odp. Z.Wydra
Taniec indywidualny - wtorek, godz.18:00 - 19:00
Joga - środa, godz.10:00 - 11:30 - prow:P.Sokołowski
Rowerowa - odp.:S. Wojtas/D.Cierniak

INAUGURACJA Nowego Roku Akademickiego 2018/2019 -28.09.2018!

niedziela, 2.09.2018
Dobiegają końca nasze wakacje, wszystkich słuchaczy i kandydatów do 
ŻUTW zapraszamy na rozpoczęcie XI roku zajęć w piątek 28 września 
2018r.godz.17:00 do Klubu "ŚRUBKA" na otwarty wykład inauguracyjny 
pt."HISTORIA MEDIÓW - od piktogramów do emotikonów" wygłosi 
dr hab Zbigniew Bajka (Akademia Pedagogiczna Krakow).

Uprzejmie informujemy o Mszy Św. w intencji wszystkich członków ŻUTW, 
która odprawiona będzie przed wykładem o godz. 16:00 
w Kościele p.w. Chrystusa Króla w Sporyszu (ul. ks.P.Skargi)

WAKACJE 2018

piątek, 29.06.2018
"Życzymy miłych, pogodnych wakacji...
Słoneczka na niebie i w sercu...
Dużo uśmiechu i pięknych chwil..."
UDANEGO WYPOCZYNKU !!!

Witamy na naszej stronie internetowej

wtorek, 1.01.2013

Serdecznie witamy w internetowym serwisie Żywieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapraszamy do sprawdzania nowych wiadomości na Stronie Głównej.

 

Informacje

środa, 6.06.2012

Informacje o zajęciach w sekcjach, spotkaniach czy imprezach Żywieckiego UTW można uzyskać przez telefon          723 625 869  lub 661 749 405
lub za pośrednictwem tej strony internetowej Formularz kontaktowy na stronie kontakt.
Czekamy też na pytania i uwagi na adres mailowy: zywiecki3wiek@onet.pl

Galeria zdjęć

SOBLÓKA – 04.09.2021r

(24 zdjęć.)

zobacz

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego wypadu w góry                                                                                                   Zabawy edukacyjne w lesie                                                                                               … Czytaj dalej

Na Rudzy – 28.06.2021r

(15 zdjęć.)

zobacz

Dzisiejsza wyprawa sekcji historycznej na Rudzę pod przewodnictwem kustosza Muzeum Miejskiego w Żywcu mgr Doroty Firlej. poznaliśmy historie wspaniałego KOŚCIOŁA pw. ŚW. KRZYŻA, który poświęcono w 1428r.