ZAJĘCIA w SEKCJACH

* KULTURA –  organizuje wyjazdy kulturalne, spotkania z uczniami i przedszkolakami, wyjścia na koncerty spotkania integracyjne.

Odpowiedzialne: Maria Jurasz/Irena Wydra

* PRZYRODNICZO-OGRODNICZA w wybrane Środy o 17:00 w klubie „Śrubka”.  Tematyka i terminy spotkań są podawane na bieżąco.  

  Odpowiedzialne: Małgorzata Schneider/ Irena Wydra 

* HISTORYCZNA w wybrane czwartki o 13:00 w Starym Zamku

  Prowadzący: mgr Dorota Firlej /Odpowiedzielny: Tadeusz Moliński

* MEDYCYNA I PROFILAKTYKA – w wybrane poniedziałki o godz. 17:00

                                                                  Odpowiedzialna: Zofia  Szumańska 

* ARTYSTYCZNA w wybrane piątki o godz.16:00-18:00;

                               Odpowiedzialne: Lidia Jaworska/Ewa Knapek

* PLASTYCZNA  spotkania we wtorki o godz.17:00-20:00;

  Prowadzący: dr Mirosław Cieślak/Odpowiedzialny: Zygmunt Szewczyk

* SAMOPOMOCY Odpowiedzialne: Zdzisława Helbin/Lidia Gradek

* TURYSTYKA PIESZA wycieczki piesze wg harmonogramu – informacje na bieżąco – ZAWIESZONE !

                                          Odpowiedzialna: Bogusława Dziergas 

SPORT I ZDROWIE:

* GIMNASTYKA OGÓLNO-ROZWOJOWA we wtorek i piatki w godz. 9.00 – 9.45 w Auli Katolickiej w Żywcu (bezpłatnie)

 –  we wtorki i piatki o godz. 10:15-11:15 w Klubie „Śrubka” (odpłatnie) 

                                                                        Prowadzący: Janina Ciapała

NORDIC WALKING – w Poniedziałki i Środy o godz.10:00 – 11:00 

                                      zbiórka na boisku w Parku Miejskim (koło Sądu)

ROWEROWA – we Wtorki o godz. 10:00 i Piatki o godz. 16:00

                                          Odpowiedzialni: H.Bak/M. Piatkowski

TENIS  STOŁOWY – we środy w godz. 15:00 – 17:00;

                                  Odpowiedzialna: Janina Ciapała

 * BRYDŻ – we czwartki godz. 15:30 – 20:00   

                     Odpowiedzialny: Zbigniew Wydra

JOGA w środy o godz. 09:00 –10:30 Prowadzący: Piotr Sokołowski

                     (1x w tygodniu (1,5h) – odpłatnie)

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.