II Część obchodów Jubileuszu 10-lecia ŻUTW – NOWY TERMIN !!!

W związku z Żałobą Narodową w sobotę tj.19.01.2019r, 

II część obchodów Jubileuszu 10-lecia ŻUTW zostaje przeniesiona

na dzień 26.02.2019r na godz. 16:00

Miejsce: Zajazd „Beskidy”

ZAPRASZAMY !!!