Proponowane wykłady i zajęcia w sekcjach

WYKŁADY OGÓLNE  –  zawsze w  Piątki o godz. 17:00

PROPONOWANE ZAJĘCIA w SEKCJACH:

KULTURAorganizuje wyjazdy kulturalne, wyjścia na koncerty, spotkania integracyjne, spotkania z uczniami Odpowiedzialni: M Wojdyło/I.Wydra/A.Hołdys

PRZYRODNICZO-OGRODNICZA – w wybrane piątki o godz. 16:00 w Klubie „Śrubka”. Tematyka i terminy spotkań są podawane na bieżąco.  Odpowiedzialne: M.Wróbel/ W.Tomczyk

* HISTORYCZNA  w wybrane poniedziałki o godz. 10:00 w Starym Zamku.                                                   Prowadzący: B. Rosiek; Odpowiedzialne: I.Wydra/W.Kieca

* MEDYCYNA I PROFILAKTYKA – w wybrane piątki o godz. 16:00  w Klubie „Śrubka”Tematyka i terminy spotkań są podawane na bieżąco.   Odpowiedzialne: Teresa Motyka/M.Basińska -Parasyn

* ARTYSTYCZNA – w wybrane piątki o godz.16:00 w Klubie „Śrubka”Odp. L.Jaworska/H.Bąk

* TURYSTYCZNA – organizowanie wycieczek pieszych/wyjazdowych  – informacje na bieżąco.  Odpowiedzialni: B. Dziergas/A. Szewczyk

SPORT I ZDROWIE:

GIMNASTYKA  – we wtorki i piątki w godz. 9.30-10:30 ; Prow: J.Ciapała (odpłatnie)

ROWEROWA – we wtorki godz.10:00 Odp. Marian Piątkowski

BRYDŻ – we czwartki godz. 10:00 – 14:00  Odp: D.Przybyś/Z. Wydra 

JOGA  w środy o godz. 09:30 –11:00 (dla zaawansowanych) lub w piątek o godz.8:30 – 10:00 (dla początkujących),  Prowadzący: Aneta Rawska (odpłatnie) 

BULLE – wg harmonogramu  – Odp: K. Parasyn

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.