Sekcja historyczna -17.01.2022 godz.10:00

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w Nowym Roku sekcji historycznej do Starego Zamku w dniu 17.01.2022 na godz.10:00. Wykład pt. „Historia rodu Wielopolskich herbu Starykoń z Żywca” wygłosi mgr Dorota Firlej

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.