Spotkanie Sekcji Historycznej – 21.02.2022; godz.10:00

Zapraszamy studentów Sekcji Historycznej w dniu 21.02.2022 na godz. 10:00 do Starego Zamku (wydział etnografii – powozownia z prawej strony). Wykład pt. „Spotkanie z tradycją” wygłosi Pani mgr Barbara Rosiek

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.