Sekcja Historyczna – 22.02.2020r godz.10:00

Sekcja Historyczna organizuje wsparcie dla Stowarzyszenia Asysta Żywiecka =>> Wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Spotykamy się dniu 22.02.2020r o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Żywcu – sala sesyjna

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.