Spacer Ornitologiczny – 05.06.2019r godz:10:15

Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu zaprasza wraz z sekcją przyrodniczo-ogrodniczą w dniu 05.06.2019r w godz. 10:15 – 11:15 na Spacer Ornitologiczny.

Przewodnik: Pan Dawid Błoński.

Zbiórka przy kładce koło Amfiteatru.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do 03.06.2019r godz.13:00 na tel: 33 4754280

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.