Spotkanie sekcji Historycznej – 04.04.2022r, godz.10:00

Sekcja Historyczna zaprasza w dniu 04.04.2022 na godz. 10:00 do Starego Zamku (dział etnografii)  na wykład Pani mgr Barbary Rosiek pt. „Przesłania z przeszłości”

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.