„STOP GRYPIE” – spotkanie z uczniami Sz.P. w dniu 03.12.2019

Sekcja Kultura wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną organizuje spotkanie w dniu 03.12.2019r. godz.10:00 z  uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 nt. „STOP GRYPIE”

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.