Wykład sekcji Historycznej – 06.02.2023r godz.10:00

Sekcja Historyczna zaprasza w dniu 06.02.2023r. na godz. 10:00 do Starego Zamku na wykład pt. „Mecenat artystyczny arcyksięcia Karola Stefana w Żywcu”. Wykład wygłosi: mgr Dorota Firlej

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.