ZAJĘCIA W 2022/2023

WYKŁADY OGÓLNE  –  zawsze w  Piątki o 16:00

PROPONOWANE ZAJĘCIA w SEKCJACH:

* KULTURAorganizuje wyjazdy kulturalne, wyjścia na koncerty, spotkania integracyjne, spotkania z uczniami.  Odpowiedzialne: Małgorzata Wojdyło/Irena Wydra =>> AKTYWNA

PRZYRODNICZO-OGRODNICZA – w wybrane poniedziałki o 16:00 w Klubie „Śrubka”. Tematyka i terminy spotkań są podawane na bieżąco. Odp: Maria Wróbel/ Irena Wydra =>> AKTYWNA

* HISTORYCZNA  w wybrane poniedziałki o 10:00 w Starym Zamku.                                                  Prowadzący: B. Rosiek; Odpowiedzialna: Irena Wydra =>> AKTYWNA

* MEDYCYNA I PROFILAKTYKA – w wybrane poniedziałki o godz. 16:00  w Klubie „Śrubka”Tematyka i terminy spotkań są podawane na bieżąco.   Odpowiedzialna: Zofia  Szumańska =>> AKTYWNA

* ARTYSTYCZNA – w wybrane piątki o godz.16:00 w Klubie „Śrubka”Odpowiedzialna. Lidia Jaworska 

* SAMOPOMOCY – Odpowiedzialna: Z.Helbin =>> AKTYWNA

* TURYSTYKA PIESZA  organizowanie wycieczek pieszych wg harmonogramu – informacje na bieżąco. Odp: Bogusława Dziergas  (uzależnione od pogody) =>> AKTYWNA

SPORT I ZDROWIE:

GIMNASTYKA OGÓLNO-ROZWOJOWA we czwartek w godz.10.00 ; Prow: Bogusława Dziergas

ROWEROWA we wtorki godz.10:00 Odp.Marian Piątkowski =>> AKTYWNA

 BRYDŻ we czwartki godz. 10:00 – 14:00  Odp: Z. Wydra =>> AKTYWNA

 JOGA  w środy o godz. 09:30 –11:00 Prowadzący: Aneta Rawska (odpłatnie) =>> AKTYWNA

 BULLE – wg harmonogramu  Odp: K. Parasyn =>> AKTYWNA

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.