Echa obchodów Jubileuszu 10-lecia ŻUTW_09.12.2018

10-lecie Żywieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

„W Żywcu swoje dziesięciolecie istnienia obchodził Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uroczystości z tej okazji odbyły się w klubie Śrubka. Podczas spotkania był czas na wspomnienia, podsumowanie dotychczasowej działalności i podziękowania dla osób, które wspomagają działanie Żywieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku liczącego obecnie 142 słuchaczy, w tym 112 kobiet. Uczczono również pamięć tych osób, które uczestniczyły w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale niestety już zmarły. Byli to: Stanisława Niska, Wiesława Hudomel, Stanisława Miodońska, Władysław Gąsiorek, Jerzy Pawluszkiewicz, Adam Kos, Stanisława Marszałek i Władysław Helbin. Na zakończenie wykład „Humor i śmiech w życiu seniora” wygłosiła Henryka Radziejowska.

Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał z inicjatywy kilku osób, które chciały wypełnić nadmiar wolnego czasu dla seniorów. Pierwsze spotkanie organizacyjne dla 15 osób odbyło się 28 kwietnia 2008 roku na zaproszenie ówczesnego proboszcza parafii w Żywcu Sporyszu księdza Kazimierza Rybaka w domu parafialnym.

Po przygotowaniach 8 grudnia 2008 roku zainaugurowano pierwszy rok akademicki Żywieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a wzięło w nim udział około 70 osób. Zajęcia odbywały się wtedy w lokalu przy parafii w Żywcu Sporyszu. W drugiej połowie stycznia 2011 roku Uniwersytet przeniósł się do pomieszczeń pobliskiego klubu Śrubka. W Żywieckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbywają się wykłady między innymi z informatyki, stylu życia, ekologii, świata i podróży, astronomii, zdrowia, religioznawstwa, historii czy przyrody. Nie brak również wykładów warsztatowych z dziedzin historycznej, przyrodniczo-ogrodniczej, artystycznej, medycznej, turystycznej czy kultury. Prowadzone są zajęcia ruchowe z gimnastyki, gimnastyki relaksacyjno-zdrowotnej. Jest sekcja brydża, muzyczna i języka angielskiego. Organizowanych jest także wiele ciekawych wyjazdów po Polsce i zagranicę. Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku może pochwalić się między innymi wyróżnieniem za swoją działalność w konkursie województwa śląskiego „Ambasador Srebrnego Pokolenia” w grudniu 2017 roku.

Obecnie zarząd stowarzyszenia ŻUTW tworzą: Krystyna Gasparska (prezes), Irena Wydra (wiceprezes), Halina Targosz (sekretarz), Anna Łasut (skarbnik) oraz Lucyna Ciszek, Bogusława Dziergas i Zofia Szumańska (członkowie). Z kolei skład Komisji Rewizyjnej tworzą: Danuta Wilk, Kazimierz Parasyn i Stanisław Wojtas.”

Autor: Paweł Szczotka

Źródło: www.beskidzka24.pl

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.