Rok akademicki 2021/2022

Rok akademicki 2021/22 rozpoczęliśmy zebraniem na którym wybraliśmy nowego Prezesa i Zarząd Żywieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oto skład: 
 – Zofia Szumańska – Prezes
 – Irena Wydra – V-ce Prezes
 – Lidia Jaworska – Skarbnik
 – Halina Targosz – Sekretarz 
 – Danuta Wilk – Członek
 – Maria Wróbel – Członek
 – Małgorzata Wojdyło – Członek
 
Obecna pani Prezes w imieniu wszystkich studentów  Uniwersytetu podziękowała ustępującym ze stanowiska osobom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz ŻUTW.
Po uroczystym odśpiewaniu „Gaudeamus” p. dr Katarzyna Śleziak zaprezentowała nam ogrom wiadomości o Żywcu i  |Żywiecczyźnie . Bardzo ciekawy wykład pt: „Powiat żywiecki w świetle statystyk austriackich” oparty był o treści zawarte w jej pracy doktorskiej.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: M.W.
 
 
 

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.