Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po COVID-19

W załączeniu ulotka w której przedstawiono ćwiczenia i porady dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia i zostały przyjęte do szpitala z rozpoznaniem infekcji COVID-19. Zawiera ona informacje dotyczące następujących zagadnień: Postępowanie w przypadku duszności, Ćwiczenia po opuszczeniu szpitala, Postępowanie w przypadku problemów z głosem, Porady dotyczące przyjmowania pokarmów, płynów oraz przełykania, Postępowanie w razie problemów ze skupieniem uwagi, pamięcią oraz logicznym myśleniem, Radzenie sobie z codziennymi aktywnościami, Radzenie sobie ze stresem, niepokojem lub depresją.

informator dla pacjentów „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19”

Dziękujemy za udostępnienie tych materiałów Pani M.Niemiec z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.