Nie daj się złapać w sieć – 21.03.2024


W ramach współpracy międzypokoleniowej sekcja kultury zorganizowała spotkanie uczniów klas siódmych SP nr 3 z przedstawicielkami policji i Sanepidu nt. zagrożeń w sieci Internetowej.

W pierwszej kolejności pani aspirant omówiła aspekty odpowiedzialności prawnej dotyczące młodzieży z naciskiem na skutki prawne prowadzenia mobingu i rozprowadzania fałszywych informacji za pomocą Internetu.

Następnie pani z Sanepidu przedstawiła za pomocą serii slajdów negatywne skutki nadmiernego korzystania z Internetu, uzależnień i sposoby przeciwdziałania.

Na zakończenie panie prowadzące otrzymały od nas pamiątkowe kubki z emblematem naszego ŻUTW.

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.